Archive for februari, 2007

Ausschluss ipv anschluss

februari 28, 2007

Een carnavalsclub uit Düsseldorf maakte een praalwagen met twee gelijk uitziende mullahs als bom-gordeldier.’Cliché’ stond bij de ene ‘Werkelijkheid’ bij de ander.Op beide bijbehorende petten  las ik ook CSU op de foto.Voorman Mazyek van de Centrale raad der moslims in Duitsland(ZMD) zei ooit ‘De Duisers zouden ook om ons moeten kunnen Láchen’  volgens de Volkskrant.Maar nu zegt hij ‘een provocatie om de provocatie’ en ‘de boodschap van de makers luidt: wij houden zó van onze vooroordelen dat we deze desnoods met met platte leugens bevestigen’.Het lijkt A. Bos ook bekend als paulus de rooiboskabouter wel met zijn kromme tenen, meervoudige moraal en in feite een populist.Allah zij dank zijn er nu moslims in Duitsland die tegen de ZMD in gaan en zelfs publiekelijk afstand genomen hebben van het ZMD.Geen anschluss dit keer maar een ausschluss met helaas weer de nodige bedreigingen.

Mvg

Antoon

Advertenties

Een ander gerecht

februari 26, 2007


In 2007 sprak het internationaal gerechtshof recht over de aanklacht van de Bosniërs betreffende genocide uitgevoerd door de Serven. Het bleek een soort salomonsoordeel te zijn. Hier een gerecht uit de Filipijnse keuken.

Ooit woonden een rijke en een arme man naast elkaar. De rijke man at de meest dure gerechten met de meest verfijnde geuren en bij de arme man was het armoe troef. Ondanks dat schikte de armoedige man zich in zijn lot en klaagde nooit. Omdat hij gezond was en een simpel dak had was hij tevreden en als hij zijn karige maaltijd tot zich nam dan rook hij de verfijnde geuren van zijn buurman en gebruikte zijn fantasie zodat het leek of ook hij ook duur kon eten. Omdat de arme man vriendelijk was van aard prees hij dan ook zijn rijke buurman omdat zijn geuren het eten meer smakelijk maakte. Die eerlijkheid kwam hem echter duur te staan daar de rijke man in boosheid ontstook toen hij hoorde hoe zijn arme buurman gebruik maakte van zijn verfijnde geuren. Mijn buurman maakt misbruik van mijn geuren zei hij en om nou ervoor te zorgen dat zijn geuren de buurman niet zou bereiken was zoveel geld nodig, de wereld was veel te goed voor die arme buurman die misbruik maakte van zijn geuren. Om de arme buurman te verbieden gebruik te maken van zijn verfijnde aroma’s ging de rijke stinkerd geld vragen om zodoende genoegdoening te krijgen. De arme buurman zei dat hij de geuren gebruikte bij zijn eten maar hij kreeg het ongevraagd en weigerde te betalen.
Om zijn recht te krijgen sleurde de rijke stinkerd zijn buurman voor de rechter om genoegdoening te krijgen. De rechter keek eerst somber voor zich uit daar hij nog nooit zo’n absurde zaak voor de kiezen kreeg maar al snel zei hij dat hij de oplossing wel wist en riep de strijdende partijen tot zich. De rechter zei dat de rijke stinkerd wel degelijk gelijk had daar de arme man zijn voordeel deed met de geuren van zijn buurman. Anderzijds waren de geuren niet gevraagd en was geur toch echt iets anders dan voedsel. Daarom veroordeelde de rechter de arme man tot het betalen voor de geuren maar omdat geuren geen voedsel kan zijn werd de prijs vastgesteld niet in geld maar in het geluid van geld, een waar salomonsoordeel.

Rechtspraak en kromspraak

februari 25, 2007

De laatste tijd heeft het gebefte gajus(de rechterlijke macht) mij redelijk bezig gehouden.Gezien het feit dat er advocaten zijn die een beroep aantekenen met de bedoeling dit tot in het oneindige te rekken ben ik van mening dat advocaat zijn het op éen na oudste beroep ter wereld is.Het oudste beroep is het is het hoger beroep dat de advocaat zo heeft gerekt dat het inderdaad oud is.De uitspraak van Moskovitch dat een persoon onschuldig is tot  hij veroordeeld is is trouwens ook waanzin.Hitler is nooit veroordeeld en zo schuldig als het maar zijn kan.Veel terroristen zijn overhoop geknald voor ze voor een rechter verschenen en waren er op uit om juist niet veroordeeld te worden, zijn ze dan onschuldig?

Hoe zit het dan met personen die door de amerikanen op de terreurlijst zijn gezet waarvan sommigen zelfs herkend zijn door hun slachtoffers.Deze personen worden vaak onschuldig bevonden door nogal wat hemelbestormers omdat beschuldigd zouden zijn door amerikanen.Het zijn vaak ook dezelfde personen die klagen over de uitwassen van racial profiling terwijl hun onschuldig verklaring ook racial is, daar het amerikaantje pesten is.Een niet joodverklaring is trouwens ook racial profiling een vrouw minder rechten geven omdat ze een vrouw is ook en daar hoor ik de racial-klagers niet over zeuren.

Ondanks het gekerm van Moskovitch en de linkse kerk geloof ik dat de rechtspraak in dit land redelijk is met al zijn gebreken.Voor kromspraak moet je bij de Sharia zijn en de verdedigers van de kromzwaarden.

Mvg

Antoon

Thailand en het jaar van Haram

februari 20, 2007

Op 14-01-07 gingen een paar fundamentalisten in Thailand los en 4 koppen van boeddhisten moesten rollen in de naam van de Jihaat.Maandag waren er 28 aanslagen uitgerekend op het begin van het nieuwe chinese jaar.Dit jaar is het jaar van het varken, Babi Pangang of op zijn Arabies Abu Bang Bang daar de 28-klapper wel wat hard overkwam.De moslims hebben ooit in een van hun vele gevechten(any place any time) het sultanaat Pattana verloren(1786) en sindsdien is er altijd wel een moslim te porren om geweest om een oorlogje te beginnen.Ook op de Fillipijnen is het feest met de Abu Sayyaf, uiteraard moslims die de nederlaag in 1903 in Moro-land ongedaan willen maken.Om het nog erger te maken is het feit dat de reli-zwever Abos(hij is boeddhist) altijd de partij der terroristen kiest door bijvoorbeeld de Abos Sayyaf als vrijheidsstrijder neer te zetten.In het geval Tailand waren het ineens fundamentalisten.Varkens zijn het die Jihadisten en dat in het jaar van haram, Allahverdomme!

Allaaahf(het is carnaval)

Antoon

Automutilatie in onze automutinatie

februari 19, 2007

Om het vredesproces tussen de hindoes uit India en de moslims uit Pakistan te versnellen is er een trein gaan rijden tussen die twee landen.Nu de trein is opgeblazen door vermoedelijk moslims zal de vrede weer een station zijn wat niet bereikt zal worden door toedoen van de jihadisten die trouwens voornamelijk hun eigen soortgenoten gedood hebben.Het lijkt sterk op de Abu Sayyaf die in de Filipijnen een veerboot opblies met meer dan 100 onschuldige moslimslachtoffers als gevolg.In India zou het gezien de omstandigheden beter zijn indien Mumbay zijn oude naam terug zal krijgen te weten BOMbay.De inwoners uit dit land adviseer ik dan ook een oude Otis Redding-hit “Sitting at the doc of the bay” om te vormen tot “Sitting at the bomb of the ay” als een waardig protest tegen de bommenleggers uit Pakistan die zich ten onrechte beledigd en of achtergesteld voelen.Hun enige manier van leven is de Jihaat wat nu eenmaal volgens de Koran moet en overal waar dat rotboek te koop is is het dan ook carnaval.Hier doen we in dit land er alles aan om het te voorkomen en we lijken soms op zelfkastijders of autochtone automutilanten(zelfverwonders).

Een lesbiese dame met bomgordel als knalpot het carnaval ingaan zal wel niet mogen, als lesbom evenmin, maak de moslim niet boos hij mocht eens ontploffen.

Als we nu eindelijk eens onze biculturele medemens met carnaval op de hak mogen nemen dan zie ik een mooie praalwagen voor me met de As Soennah moskee als lijdend voorwerp.Deze haatbunker heet dan de da’s oenig moskee met als achtergrond muziek iets van de flying fatwa’s bijvoorbeeld “er staat en baard in de gang” ipv “er staat een paard in de gang”.Als dit zo doorgaat zie ik het er van komen dat Jodenkoeken en of bokkepoten niet meer te kopen zullen zijn bij Albert Halal( voorheenAlbert Heijn) daar dit aanstootgevend zou zijn voor de moslims, zeker bokkepoten daar de geitenneukers nou eenmaal geen bokken willen hebben en zeker geen poot.Is een geitenoog trouwens ook Haram?

Mvg
Antoon

Oliedom

februari 8, 2007

Oliedom zijn we in feite omdat we onze ziel verkocht hebben vanwege de grote vraag naar fossiele brandstof.We verpesten de lucht en doen te weinig onderzoek naar alternatieve energie.Bijkomend probleem is ook nog het feit dat de meeste landen waar fossiele brandstof vandaan komt een regering heeft die regelrecht weggelopen lijkt te zijn uit Jurasick park.Wiegel de brontosaurus uit Diever is Allahverdomme nog progressiever.De preocons uit Arabie en de losgeslagen Chavez zijn een gevaar voor de wereld en we kunnen er weinig tot niets aan doen.Als de olie op is en we op bijvoorbeeld op zonne-energie moeten overstappen hebben dit soort landen ook al zon genoeg en blijft de brandstof fossiel, daar die regeringen nogmaals uit Jurasick park weggelopen lijken te zijn.In feite is de oplossing heel simpel en vrijwel overal uit te voern daar we overal toch op moeder aarde zitten en die heeft genoeg energie voor een lange tijd in zich.Hoe dieper je graaft hoe heter het wordt.Op die manier zou je met een circulatiesysteem warmte en dus energie aan de aarde kunnen onttrekken en hierbij de kool en zelfs de geit sparen.De geit omdat de olietirannen geen macht meer hebben en de geit dus moeten leren respecteren.De kool is gebaat bij frisse lucht.

De stempelberg en de fundamenten

februari 7, 2007

 In jeruzalem lopen de spanningen stevig op en wellicht houden de arabieren eens op met elkaar de hersens in te rammen om gezamenlijk Israel te vragen te stoppen met het graven bij de klaagmuur alwaar men archeologies onderzoek doet.De arabieren  zijn bang dat de fundamenten van de schuinbovenliggende moskee worden aangetast maar de experts zeggen dat dat niet het geval is.Toegegeven dat fundamentalisten wel wat behoren te weten van fundamenten maar experts in feite ook.Eerlijk gezegd meten de arabieren met 2 maten wat betreft heilige zaken.Toen de Taliban Boeddhabeelden namens de Islam in gort schoot was er geen arabier die zijn bek opendeed en nu zijn de arabieren bang voor fundamenten.Ik mag toch wel aannemen dat de zaak goed gestut is met stempels en dan is de tempelberg de stempelberg geworden.

Mvg

 Antoon

De Westermoskee en de wijzen van het Oosten

februari 6, 2007

In Amsterdam zijn er problemen bij de bouw van de Westermoskee en gezien de problemen zal het er niet van komen.Dat Donner bij kickoff van dit bouwprojekt was wil niet zeggen dat justitie zijn zegen heeft gegeven aan dit projekt, de toestemming tot bouwen komt van de gemeente.Het gehuil dat Donner zijn gezicht liet zien en dus voor rechter heeft gespeeld komt mij wat krom over, ben je eens lief dan is het weer niet goed.Omdat de gemeente Amsterdam al vaker geconfronteerd is met problemen met moslims zoals bij de zaak van Gogh en de Taweed moskee wou men garanties dat het dit keer goed zou gaan en men stelde eisen aan het bestuur van de te bouwen moskee.Als iemand morgen een kroeg wil openenen dan stelt men eisen aaan de kroegbaas bij een moskee gelden ook regels.Dit resulteerde in een convenant waarbij de gemeente Amsterdam terecht eisen stelde in de vorm van een convenant wat vrijwel direkt geschonden werd nadat het convenant getekend was.De gemeente Amsterdam gaat nu op zijn beurt dwars liggen en ik geef ze volkomen gelijk.Indien de gemeente de bouw alsnog moet toestaan kan ze alsnog terugslaan met een in te voeren APV waarin men eisen kan stellen aan de Imam en of het bestuur net als bij een kroeg.Ook betrokken bij de bouw is de woningbouwvereniging het Oosten die het ook vertikt verder te bouwen indien het gesloten convenant niet nageleefd zal worden.Mogen de drie wijzen dan in dit geval niet uit het Oosten komen, de wijzen komt dit keer niet uit maar van het Oosten.

Mvg

 Antoon

Neowolf

februari 4, 2007

George Bush is een neocon, een neo(nieuw) conservatieve man.Sommige tegenstanders van Bush komen met een variant van hun geloof aan dat je doet denken aan de prehistory in dit geval de preocons.Bepaald vrolijk wordt je niet als je ziet als er af en toe een conservatieve nationalistiese wind waait door Turkije.In het recente verleden werden Alivieten(zeer tolerante moslims)  massaal vermoord door nationaalsocialisten van de grijze wolfen in Turkije, wat eerder terug waren de Armeniërs de pisang.In dat licht gezien zijn  de nieuwe extremisten in Turkije neowulfs of neowolven.

Mvg

Antoon

Boer zoekt Boerka

februari 1, 2007

Deze ochtend zag ik in de gang op het werk een pagina van een lokaal suffertje hangen met de foto van een oud-werknemer die meegedaan heeft bij “mijn vrouw, jouw vrouw” op zich niets bijzonders behalve dat hij en zijn partner homo zijn.Voor de afwisseling dus “mijn vrouw, jouw man” hetgeen mij grappig overkwam.Zelf hadden de 2 homo’s het meeste moeite met de beslissing wie de vrouw uit moest hangen, op zich niet verbazingwekkend en ben blij met de acceptatie van de homo-medemens.In dit land waar niks mag en alles kan, is het dus relatief goed wonen en ben daar best blij mee.Stel je eens voor dat die 2 flikkers deze poging hadden ondernomen bij een stel geittenneukers, de tokkies van de Islam.Waarschijnlijk was de plaatsvervangende vrouw van het hoogste punt met het hoofd naar beneden gedonderd zoals in de Koran aanbevolen.Een boerka had wellicht geholpen, maar zo’n wandelende tent is niet goed voor kleine kinderen.Gezien het feit dat fundamentalisten vaak meerdere vrouwen willen hebben is een dergelijke uitwisseling toch al lastig en die wandelende tenten zijn toch al moeilijk onderscheidbaar, laat maar zitten .Boer zoekt Boerka zou nog kunnen, wellicht is er een geit met heimwee naar de boederij.Mijn geit, jouw geit moet uiteraard ook kunnen.

Mvg

Antoon