Archive for april, 2008

Gedonder in Afrika

april 24, 2008

Libië is boos althans de VN-ambassadeur Libië vergelijkt Gaza met nazikampen volgens het belgische de Morgen. Hajo van het andere joodse geluid toeterde ooit iets in die geest en kreeg van een duitse rechter te horen dat hij een antisemiet is, en duitsers schijnen iets te weten over nazikampen naar het schijnt. Maar goed de grote roerganger van Libië is nu eenmaal een beetje vreemd. Om meer salonfähig te worden met het westen besloot hij wat bulgaarse verpleegsters en een palestijnse arts de cel in te donderen en bij de vrijlating hield hij behalve een opgepoets blazoen ook wat antitank spullen over die ik hem nog gun ook(oorlog voert men vanuit de lucht). Het blijft uiteraard vreemd dat een land dat Palestijnen als een hond behandelt en zelfs gebruikt als wisselgeld nu loopt te kermen over het lot der Palestijnen. Volgens mij heeft Israel willen voorkomen dat de vlam in de pan sloeg door de brandstoftoevoer even te dimmen tot men bereid is zich normaal te gedragen en loopt Ghadaffi weer ouderwets te klieren. Mocht men Libië nog meer bommen en granaten wensen dan heb ik goed nieuws. Een schip uit China met een stevige lading vuurwerk voor Mugabe kan zijn vracht niet lossen hoewel de Chinezen het reguliere handel noemen en wellicht willen Libië en of Sudan nog wel een paar donderslagen. Uiteraard kunnen Israel, Iran of Frankrijk alsmede Rusland nog leveren aan Afrika hoewel wapens uit Israel vermoedelijk haram zijn. Kan men de joden in ieder geval niet verwijten dat het gedonder in Afrika een of ander joods complot zou zijn. Sambal bij?

Advertenties

catch22

april 22, 2008

Catch 22 is ook een situatie waar niemand in terecht wil komen. Welke beslissing je ook neemt het is niet goed en het zal ook nooit goed wezen. Marcouch bijvoorbeeld ligt onder vuur vanwege het feit dat hij straatwerkers aanstelt die bepaalde fundementalistische eigenschappen hebben zoals het niet willen dat mannen vrouwen een hand schudden. De kritiek op Marcouch kwam in dit geval van onder andere zijn eigen PVDA. Toen Marcouch zijn Berbers opriep om zich als goede burgers te gedragen kreeg hij kritiek van de Blerbers(een subgroep der Berbers). In feite ligt Marcouch tussen twee vuren en zal iedere beslising door hem genomen ontaarden in kritiek. De man zit dus in een catch 22 situatie en voor wie wat meer wil weten over de clash tussen Marcouch en de Blerbers(onder leiding van Fawaz) kan klikken op het verweer van Marchouch. Geeft Marcouch toe aan de ene partij dan is hij de gebeten hond bij de andere partij. Fris is wat anders maar er zijn nog ergere catch 22 situaties. Als iemand te vuur en te zwaard bestreden dient te worden zal de te bestrijden persoon snel in een catch 22 terecht komen. De kritiek is vaak dan kritiek om het kritiek voeren en de te bestrijden persoon of rechtspersoon moet botweg hoe dan ook zwaar gestigmatiseerd worden om vaak politieke en of racistische motieven. Bij jodenhaters is de staat Israel vaak de piespaal of Pisrael ik geef hierbij een fraai staaltje geleverd door een jodenhater met de schuilnaam Abos in wekelijkheid Ad(olf) Bos geheten. De man stond te kermen en te kreunen dat de grens tussen Gaza en Israel potdicht zat en vergeleek Gaza met een concentratiekamp waarbij Israel uiteraard de kampbewaarder moet voor stellen. Dat Egypte die grens ook potdicht heeft gehouden en dan ook kampbewaarder zoud zijn laat ik even buiten beschouwing gelijk Ad(olf) Bos dat ook deed. Israel deugt dus niet omdat de grens met de palestijnse gebieden potdicht zitten en zaten aldus Ad(olf) Bos. Toen op een bepaald moment het wat beter ging tusen Fatah en Israel begon Israel voorzichtig de grens te openen en ik had eigenlijk verwacht dat Ad(olf) Bos dan teveden zou zijn. Niets is minder waar, Ad(olf) Bos was boos en niet te zuinig ook. Israel wou gastarbeiders gaan uitbuiten was dit keer de mening van Ad(olf) Bos en dat mocht zijn bijna heilge Palestijnen niet overkomen. Kortom, hou je de grens met de Palestijnen potdicht dan ben je een facist, laat je de grens voorzichtig open gaan dan ben je een kapitalistische/facistische klootzak die zich schuldig maakt aan het uitzuigen van palestijnse gastarbeiders. De insteek van Ad(olf) Bos is wel duidelijk, stigmatiseren om het stigmatiseren met een catch 22 als resultaat. Toen de SP ooit vroeg om een definitie van schrijnende gevallen bij asielzoekers ging Hirsch Balin direkt aan het werk. Zijn voorganger Donner had minimaal 2 jaar nodig om welk verzoek te beantwoorden maar Hisch Ballin als jurist zijnde kwam in de korste keren met een juridisch verhaal om de SP tevreden te stellen. Had Hirsch Ballin er lang over gedaan dan had Ad(olf) Bos moord en brand geschreeuwd over de slome procedures etc en was Hirsch Ballin een klootzak geweest. Gelukkig kwam eerder genoemde vrij vlot met een verhaal wat juridisch een schrijnend geval moge voorstellen edoch Ad(olf) Bos had er geen goed woord voor over.Het was te juridisch voor Ad(olf) Bos wat ik vreemd zal vinden daar een jurist altijd de taal van een jurist gebruikt. De kritiek van Ad(olf) Bos gewoonweg bedoeld om eerder genoemde te stigmatiseren omdat Ad(olf) Bos nou eenmaal een jodenhater is(het kan zijn dat hij dermate dom is dat hij het zelf niet in de gaten heeft). De kritiek van Ad(olf) Bos was het volgende, de definitie van Hisch Ballin was flauw maar Hisch Ballin had zo gehandeld omdat hij een jood zou zijn en joden doen nou eenmaal nooit wat voor een ander tenzij ze er zelf beter van worden(aldus Ad(olf) Bos ooit op Geenstijl). Hisch Ballin heeft inderdaad een joodse vader maar een katholieke moeder en is op die manier volgens de joodse wet geen geboren jood. Hisch Ballin is inderdaad een katholiek en van mij mag dat, jood zijn ook. Het is duidelijk dat de jodenhater Ad(olf) Bos bezig was Hisch Ballin te stigmatiseren omdat Ad(olf) Bos dacht dat Hirsch Ballin een jood zou zijn. Wat Hirsch Ballin dan ook gedaan moge hebben, het deugt niet want hij is een jood en verdient een catch 22. Wat mij betreft verdient Ad(olf) Bos zelf een Catch 22 of liever een catch 666(het getal van de duivel) zodat zijn ziel in de hel moge branden(als er een hel bestaat uiteraard).

Gebruikersruimten voor allen

april 17, 2008

Wim Pijl (SGP) schoot uit zijn slof omdat Bert van Alphen(GL) nog amper klaar is met zijn blauwdruk over gokverslaving terwijl  Henk Kool(PVDA) op 3 april, namens de gemeente de opening van een nieuw casino in de Grote Marktstraat bijwoont volgens de Telegraaf. Als ik Wim was zou ik niet verbaasd wezen. Kool was ooit een vergadertijger en nu de ware Willem de Zwijger en was voor mij een dankbaar object in het HOWO. Bert is als verslavingsdeskundige(het pluche) samen met Henk verantwoordelijk voor de verslavingsramp in het Moskou achter de duinen met Jetta uiteraard. Het casino is dan ook een gebruikersruimte voor gokverslaafden. Wat dat betreft is Den Haag echt een multiculturele stad geworden waarbij de traditionele verslaafden en ook de gokverslaafden ieder hun eigen gebruikersruimten hebben(is integratie tussen die 2 mogelijk?). De gebruikersruimte van de regenten uit Den Haag die negeren ipv regeren is uiteraard de zetel waar ze op zitten. En op die manier beschouwd blijft menig wethouder een ver van zijn bed houder.

De Fitna van Bilo

april 14, 2008

Bilo zei dat hij mij zou monitoren en wat mij betreft is hij welkom. Hierbij de beproeving voor het knechtje van Ad(olf) Bos ook bekend als Abos op Geenstijl. Bij het vorige item gaf hij teken van leven. Helaas zijn de archieven van GS wat krakkemikkerig maar uit het blote hoofd lukt het ook. Bilo ontplofte ooit zowat in woede betreffende de dood van Arrafat die op hoge leeftijd (voor die streek op zeker) overleed. Het was een zionistisch complot volgen bovengenoemde omdat de dode nou eenmaal in onmin leefde met de zionisten. De dode had zelfs in zijn eigen kring dermate veel vijanden dat een Mohamlet niet onwaarschijnlijk zou zijn, to beat or not to beat thats the question. Sorry Bilo, te ver gezocht en nogal haatzaaiend.

De duivelsperzen uit Teheran zijn bijzonder geliefd bij Bilo en hij is intens blij dat Iran nu googelt met nucleaire troep omdat moslims/arabieren dat nou eenmaal ook moeten kunnen doen. Geen probleem wat mij betreft maar wel onder toezicht. Maar nu het volgende. Op GS kwam in een item tevoorschijn waarbij duidelijk werd dat er een tekort aan benzine en diesel was uitgerekend in het land van de duivelsperzen. Toen liep Bilo te blerren dat dat kwam omdat de USA alle olie weghaalde. Klinklare onzin. De olie zal altijd in ruwe vorm vervoerd worden. In plaats van geld uit te geven aan het raffineren van eigen olie moest men zo hoog nodig Iranium verrijken met uit dit land gestolen technologie(stelen mag niet volgens de Islam). Laat gezien de reactie van Fitna door de duivelsperzen de boycot van Nederland maar beginnen, stoppen met uit Nederland gestolen technologie als eerste stap.

 

Simpele flapdrol

april 6, 2008

Assimilatie is absoluut ongewenst. Het betekent dat culturen verdwijnen terwijl het veel beter is als ze blijven bestaan uit de mond van De luizenfluisteraar van de politiek ook bekend als Kaj Elhorst. Assimilatie hoeft niet het eind te betekenen van een cultuur, sterker nog geen assimilaie geen overleving van het ras volgens Darwin. Hier uit moge blijken dat de zelf verklaarde “eminent gris of  “gris eminent” meer lijkt op op een “démence gris” of “gris démence” of demente grijze vent. Iedereen moet zich bij tijd en wijle aanpassen en daar is niets mis mee. Behalve het feit dat mensen hun cultuur absoluut niet hoeven te verliezen tenzij je onthoofden.uithuwelijken en onderdrukken van vrouwen als cultuur ziet kan men altijd nog terug naar het land van de ouders en of herkomst. Assimilatie als bedreiger van een hun cultuur is aangevoerd door de AEL die het inderdaad had over HUN CULTUUR hadden. En nu krijgen ze nog gelijk ook door een idioot die klaarblijkelijk allergisch is voor het gebruik van het woord JULLIE. Deze heren gebruikten om de dreiging van assimilatie tegen te gaan de gassimilatie te weten de kreet “hamas, hamas joden aan het gas”. Dat ik door Kaj een simpeke flapdrol genoemd ben zou is op zich niet een ramp want ik neem de gassimilatie toch niet serieus.