Archive for augustus, 2008

Bijstandskoning

augustus 27, 2008


Zandzakken voor de deur onze Bijstandskoning(zie foto hierboven klik er maar op, de link is zijn avatar) is zijn eigen weblog begonnen.

Bovenstaande cartoon was dan ook helemaal fout, flauw etc volgens onze BK.
Zijn woede is HIER te lezen. Eerlijk gezegd weet BK niet waar hij het over heeft. Na het lezen van Gez(w)elligheid kent geen tijd zou je kunnen concluderen dat de cartoon best wel op zijn plaats zou kunnen zijn. Uiteraard had de arts ook kunnen zeggen, vreemd U ziet er niet uit als Theo of Ayaan. Zit Ellian soms op Uw nek? Het had ook gekund. Onze Bijstandskoning is het spoor bijster, verbijsterdkoning dan maar?

Advertenties

Met de billen bloot

augustus 22, 2008

Klaarblijkelijk is het tegenwoordig normaal dat 2e kamerleden een verleden hebben als inbreker. Wijnand Duyvendak is althans bij de een nu vijand Duyvendak geworden en bij Dick Pels liggen de zaken helaas anders. Pels(helaas niet de luis in de pels) is van mening dat menig parlement-arier zou moeten doorpakken gelijk vijand Duyvendak. Het kan zijn dat hij bedoelde dat Duyvendak zo geweldig is omdat hij ene Door pakte. In dit geval zou Door de groupie van vijand kunnen zijn die ook nog een SOA bleek te hebben en wens Dick dan ook maar een SOA toe, moet kunnen met de naam Dick(lul op zijn Engels). Het is inderdaad erg sociaal om een afgelikte boterham te bestijgen met SOA en al, de meeste mensen zouden dat niet doen. Maar goed nu het toch Bon Ton is om de mislukte revolutionair uit te hangen ongeacht de bijbehorende wandaden zal ik ook maar met de billen bloot gaan. Ooit in een uiteraard ver verleden trok ik vaak op met de dames en heren van de JAS(Jongere aksiegroep schilderswijk) waar trouwens ook de PVDAleden Henk Kool<; en Adrie Duivesteijn bij zaten, maar dit terzijde. De JAS was een aksiegroep die pleitte voor betaalbare woningen voor iedereen(dus ook de allochtonen) en toen de regenten van het Moskou achter de duinen het voor elkaar kregen om de nieuwbouw op het Oranjeplein door de burger zijn strot te duwen(eerst een beslissende en later een voorlichtingsavond) terwijl bekend was dat de huren wel erg duur zouden kunnen worden sloegen de stoppen door bij de leden van de JAS. Om door te kunnen pakken was het dus nodig om de beslissende meeting te plaatsen achter de voorlichtende sessie. Al gauw bood ik aan om een smerige rookbom te maken(Kaliumchlooraat met suiker en salmiak) en heb dit gedaan. Bij eerste sessie was de rookbom een groot succes, doorpakken met als meest botte overtreding ordeverstoring. Het protest was geen succes en Kool en Duivesteijn werden later evengoed regenten. Ik ben nu gelukkig getrouwd en hoef Door niet zo nodig te pakken, maar ben nu toch maar met de billen bloot gegaan.

Snackbarverbod

augustus 17, 2008

Er zijn mensen die bang zijn voor een cholesterolocaust, de vettige uitvoering van de alcoholocaust en of de holocaust. Snackbars verbieden lijkt mij een zinloze weg daar de junkfoodjunk dan thuis aan zijn vette trekken komt en zelfs de gang naar de snackbar niet meer zal maken. Nog minder beweging dus. Uiteraard kan het een en ander wel geregeld worden indien de junkfoodjunk ook zijn gebruikersruimte opeist en een Jetta Mc Vetta in de haagse gebruikersruimte lijkt mij vet cool. De junkies kunnen als onderdeel van de te magere mensen best wat vet hebben.

Paracetamol

augustus 17, 2008

Hoewel hemelbestormers eigenlijk simpel taalgebruik dienen te gebruiken, men is er immers ook voor Jan met de pet en geen opleiding doet men dat toch. Meulenbelt is een revolutionaire tante(revolutionaar volgens mij) die een vurig aanhanger is van ene Karl Marx. Marx was een klaploper die zijn pseudowetenschappelijke zwampartijen zo schreef dat Jan met de pet er geen ruk van begreep en met Meulenbelt is het eigenlijk hetzelfe. Om maar te laten zien dat ze net Nederlands kan strooit de dame met de kreet Paradigma of haar leven er van af hangt. Paradogma zou beter op zijn plaats zijn. Het woord paradigma betekent voorbeeld of model en begrijp niet waarom Meulenbelt met woorden smakt waar de aarebeiers geen ruk van snappen. Bij mij komt het zwaar geborneerd over en geborneerd betekent bekrompen. Van de Paradigma’s van Meulenbelt ook wel paradogma’s geheten geven mij een dermate hoofdpijn dat er paracetamol aan te pas moet komen. Maar goed het zal wel aan mij liggen dat ik woorden als Bourgeois, geborneerd, parafasering, paradigma niet zal gebruiken. Ik ben groot gebracht tussen de aarebeiers en die begrijpen die kreten niet, hoe hard Anja ook mogen kreunen.

Revisionisme als Takfir

augustus 11, 2008

Andersdenkenden werden door vooral door marxisten als Revisionisten neergezet met alle ellende van dien. Hij die maar op de een of andere manier anders dacht dan de grote roerganger in gedachte had was ten dode opgeschreven. In het gunstigste geval kon je een Goelag overleven indien je je lichaam tot goulash gemept kon overleven. Bij de religieuzen was het niet veel beter gesteld ware het niet dat de meeste geloven erkennen dat een ander het recht heeft om anders te zijn. Wat dat betreft verbaast het mij dat dat de altijd met het MDI dreigende Bilo zeurt over het feit dat ik Takfir zou gebruiken. Zoals nu duidelijk zal zijn hoort Takfir meer bij Kharidjieten oftewel moslims die denken dat ze medemoslims mogen doden omdat ze niet strak genoeg in de leer zouden zijn. Takfir is ook vermoedelijk bedreven door Anja Meulenbelt die stelde dat sommige kritische moslima’s geen moslima’s meer zouden zijn. Deze stomme marxistische haatzaaiende kutteef heeft klaarblijkelijk niet in de gaten dat ze Takfir aan het plegen was. Ondanks het feit dat salafisten(van de meesten moet ik al kotsen) Sjiiten niet als moslim erkennen zijn ook sjiiten wat mij betreft ook moslims. Of Bilo een Sjiit is of niet het zal mij mijn reet roesten maar goed beschouwd blijft hij een moslim en ben ik in feite nog toleranter dan menig Wahabiet en of Salafist(fucker) die sjiiten als afvalliggen of revisionisten  zien. Gezien het altijd lopen geilen op de duivelsperzen heb ik het zware vermoeden dat Bilo een sjiit is en hoe solidair Bilo ook moge wezen, Palestijnen zijn meestal Soenies en beschouwen Sjiiten als minderwaardig. Nogmaals Bilo, Takfir is meer een verschijnsel dat in jouw nadeel meer verschijnt bij jouw vrienden alsmede de dogmatische salonsocialisten waar je graag verstoppertje mee speelt. Helaas heb ik een IQ wat hoger ligt dan 70 en geen last van tunnelvisie.

Ze zijn er weer

augustus 10, 2008

Net op het moment dat je hoopt dat de bolsjewieken eindelijk gaan inzien dat ze moeten ophouden zijn ze er weer. In Nederland zijn er zat die gezegend zijn met een klap op hun hoofd van een molenwiek, in Rusland is het de bolsjewiek die de nodige mensen kortwiekt. Het platwalsen van iedere vorm van andersdenken of revisionisme is inherent aan Rusland waar het andersdenken nog altijd gevaarlijk is en zal blijven. Net zoals in Belgisch Brabant er veel Nederlanders wonen wonen er veel Russen in Zuid-Ossetië. De russen uit Zuid-Ossetië zoeken de anschluss met de inwoners uit Ossetië in Rusland en Rusland probeert op die manier een inval in Zuid-Ossetië en in feite Georgië goed te praten. Had Nederland dit geflikt met Belgisch Brabant dan waren de rapen gaar, in het geval van Rusland kijken de salonsocialisten de andere kant op. Georgië krijgt te maken met een orgie(Georgie?) van geweld om Rusland een nieuwe kolonie te bezorgen uitgelokt door  NSB-ers van cryptostalinistische snit. Toen de Russen dit flikte in Afghanistan en de USA het land schoonveegde was de USA de gebeten hond. Om dit soort zaken te voorkomen zal de USA wel uitkijken om zich te veel te bemoeien met Georgie daar de vredestrollen al op scherp zullen staan om de USA te verdoordelen ten gunste van de zo vredelievende Russen. Met de vredestrollen bedoel ik hier die zogeheten vredesbewegingen die de hulp van de USA aan de filipijnse regering gericht tegen vooral de Abu Sayyaf scherp veroordeelde, hoewel die hulp kwam op verzoek van die filipijnse regering. Het is wel verklaarbaar daar die vredesbeweging zwaar geinfiltreerd is door aanhangers van Sison die op zich het nodige bloed aan de handen heeft. Tragisch voor Georgië dat zich nooit zal mogen verzetten van de cryptostalinisten tegen de neostalinisten van Gaspoetin en co. Was Georgië een moslimland geweest dan had Meulenbelt echt een probleem gehad maar die zal wel blij wezen, revisionisten kunnen nu met goedkeuring van de marxisten naar Allah geholpen worden. Was het niet Meulenbelt die de grootmoefti van Jeruzalem probeerde goed te praten omdat Hitler nou eenmaal de enige was die naar hem wou luisteren, aldus de leugenachtige Meulenbelt. Welnu de cryptostalinisten uit Zuid-Ossetië krijge ook alleen steun van cryptomarxisten dus die inval zal Meulenbelt niet erg vinden net zoals ze de mond houd over de slachtingen die Palestijnen onderling uitvoeren. Zolang het de grote corrupte roergangers uitkomt zal de arbeidende klassen lijden in de naam van het marxisme. Marxisme is en blijft opium van te veel linkslieden en maakt meer kapot dan je lief is.

Jizya

augustus 6, 2008

Jizya of islamitische belasting is uiteraard alleen voorbehouden voor de ongelovige die het nog met trots moet betalen opdat hij zijn dhimmytude duidelijk laat zien, aldus het boek der boeken van eerder genoemde groep. Moslim strijders die geen andere wetten volgen dan de koran verklaarden dat de bisschop moest kiezen tussen bekering tot de islam of Jizya (islamitische belasting) betalen in ruil voor zijn bescherming in deze plaats van moslims. Dit alles in Mindanao alwaar men het minder nauw neemt wat betreft het respecteren van een Kafir. Zo te zien is eerder genoemde minderheid weer bezig zijn eigen glazen in te gooien, precies op het moment dat er een accoord in het verschiet ligt wat voor beide partijen acceptabel schijnt te zijn. Uiteraard is Jizya een ongewenst verschijnsel bij de meeste moslims maar er zijn nog altijd randdebielen die de sharia ingevoerd willen zien en Jizya hoort daarbij, hoe hard Bilo dat moge ontkennen. Je kunt de Jizya ook wel islamitische pizzo noemen en zal ongetwijveld op zowel maffia als wahabieten en of sjiiten hun tenen dansen met de uitspraak, maar gedeelde smart is minder bitter en kan je in ieder geval niet zeggen dat ik discrimineer.

De arts als multiflauweculti

augustus 1, 2008

De multiflauweculti is wat mij betreft compleet indien een arts veel rekening moet houden met de religie van zijn patient. Alsof de moslim in een moslimland de keuze heeft om een man als arts te weigeren voor zijn vrouw. Een aambei blijft een aambei en indien de patient een moslim is is het nog steeds geen islaambei. Wellicht kan de arts de patient eens uitnodigen om zich te wassen met Zamzamwater maar da’s eigenlijk werk voor de imam en die bron is toch te klein voor alle moslims, wellicht wil Jomanda nog instralen. Wellicht begrijpt U nu dat ik niets moet hebben van een multiculturele arts daar ziekte geen religie kent. Hoe dat zit met die islamitische auto weet ik nog steeds niet maar zodra die uit Iran gaan komen verwachte ik ook een islamitische garage bijvoorbeeld de Halalfagarage met Zamzamwater in de radiator(ook leverbaar met Lourdeswater voor de christenhonden en wellicht voor de popomobiel). Ik las pas geleden dat er ook materiaal van varkens in autoremmen verwerkt zitten en vrees toch dat de momobiel dat niet kan trekken. Nooit geweten dat ik rem op veredelde hamschijven en zal de slager nog vragen of hij remschijven heeft voor de ZX die koosher zijn. Een mannelijke dierenarts mag waarschijnlijk geen geit onderzoeken op welke ziekte dan ook en soms vraagt een patient doodleuk aan zijn arts om een niet jood verklaring. Het is bij de beesten af.