Archive for maart, 2009

going to the dogs

maart 30, 2009

Snoop Doggy?
Going to the dogs was een oude theatervoorstelling waarbij men kon kijken naar wat honden op het podium, improvisatie en de hond op de foto deed niet mee. Omdat afgelopen boekenbal over dieren ging dacht Anja Meulenbelt klaarblijkelijk ook een zak in het duitje te doen met haar nederlandse moordhonden sneuvelen voor israel.
De jongens van Oketz (de hondeneenheid van het Israëlische leger) deden mee en stuurden getrainde zelfmoordhonden.
Aldus Meulenbelt die deze keer alweer zonder fatsoenlijk bewijs probeert de zaak stevig op te naaien tegen Israel. Maar goed van Anja weten we dat ze de schaamte voorbij is en kan liegen dat het gedrukt staat. Israel en veel landen gebruiken wel honden maar going to the dogs is er niet bij als het aan Israel ligt. In de Gazastrook en omgeving lopen er naast het nodige plofpluimvee beesten rond met de hondse naam Doghmush maar dat zijn geen mensen uit Israel en eigelijk ook geen Palestijnen daar ze uit Turkije kwamen, Doghmush is een verbastering van Doğmuş en is koren op de molen van Bottehond die al tijden loopt te beweren dat veel palestijnen (zoals Arafat die uit Egypte kwam)  helemaal geen palestijnen zijn.

Maar goed de Doghmush clan is een beestenbende heeft een kort lontje en is in feite een onderaannemer van zowel Hamas en Fatah. Ik las pas geleden dat ene Olav Meijer (een  acolyt van Meulenbelt) uit zijn plaat ging omdat hij dacht dat de eerder genoemde kankerhonden eindelijk aangepakt zouden worden door Hamas omdat Alan Johnston bevrijd werd na ontvoerd te zijn door die rothonden van de Doghmush. Olav is bepaald niet de slimste de ware toedracht is te lezen in het Nederlands Dagblad  (dat is wel een blad van christenhonden) maar helaas de visie van Olav heeft de diepgang van een ultradun plasmascherm. Going to the dogs is nou bepaald niet de meest slimme zet van terreur-Anja maar als idiote aanvulling op het boekenbal. Meulenbelt als domme gans en ook nog als Rotgans. Om het maar bij de boekenwurmen te houden, Tsjilp Tsjilp, Blaf Blaf, Hinnik, Hinnik.

Advertenties

blasfemie

maart 17, 2009


Blasfemie of godslastering is in dit land eigenlijk zo goed als niet strafbaar en terecht daar bestraffen van blasfemie in weze de vrijheid van meningsuiting tegen kan werken. In veel islamitische landen is blasfemie behoorlijk strafbaar zoals in Pakistan waar op godslastering de doodstraf staat. Ene van het Reve moest in dit land voor de rechter verschijnen omdat hij in een boek had geschreven dat hij God zag als een jonge ezel waar hij sex mee wou hebben. Hoewel de zeloten hem voor de rechtbank sleepten is van het Reve nooit veroordeeld. Rusdie die in zijn duivelsverzen stelde dat Mo wellicht niet altijd naar Allah maar soms naar de duivel had geluisterd moest vrezen voor zijn leven omdat het de duivelsperzen het nu eenmaal prettig vinden om een ieder te vermoorden die het niet met ze eens was. Tegenwoordig proberen zeloten soms iemand de mond te snoeren omdat men zich beledigt of gediscrimineerd voelt maar vaak voelt men zich gekrenkt omdat ze als gekrenkt persoon iemand de mond willen snoeren en in feite niets kan hebben behalve zelfmedelijden. Uiteraard ben ik zelf door mensen een haatzaaier genoemd hoewel de klagers zelf aan haatzaaien deden. Humor wil wel eens helpen tenzij de persoon die op de hak genomen is geen gevoel voor humor heeft. Ook zijn er mensen die vinden dat ik te grof ben voor hun ziel die uiteraard erudiet moge wezen. Helaas erudiet ben ik niet en ik wil het ook niet spelen daar het beter is om simpele taal te gebruiken en het niet goed is om zich te verstoppen achter moeilijke woorden. Om de snel gekrenkte en erudiete zielen niet te hard te kwetsen ga ik zo over in rijmvorm en tracht mijn verbazing over de naam Ramallah met een beetje humor tot uiting te brengen. Het gedichtje is in weze een soort van vertaling van van het Reve maar dan in arabische context waarbij de ezel een ram geworden is en God uiteraard Allah. Mocht U als islamitische lezer in woede ontsteken dan heeft U pech gehad daar van het Reve nou eenmaal niet de P.C. Onthooftprijs heeft gekregen, hij is gewoon aan een natuurlijke doodsoorzaak gestorven.

 

Mohamed stond te trillen en te beven omdat hij de ram Allah wou berijden.

Een geit had ook gekund in die donkere tijden.

Hoewel Mohamed genoeg vrouwen heeft gehad,

bleef hij echter vallen voor Allah’s gat.

Hoewel van het Reve bij een ezel zou zweren,

wou Mohamed  het met de ram Allah proberen.

En toen Mo de ram nam,

werd hij klam en stond in vuur en vlam.

Toen volgde de volgende fase,

een islamitische extase.

Mo waande zich in een islamitisch walhalla,

en gilde ram Allah, ram Allah, Ramallah.

Een moskee in Santa Cruz en de meeuw van Wilders

maart 16, 2009

Hoewel niet voorzien van een hoge minaret is de halve maan in de lucht goed te herkennen.

Bij de voordeur is duidelijk te lezen dat de moskee in Santa Cruz staat.

Binnen aangekomen is te zien dat de moskee  goed onderhouden is.

Zo te zien is de moskee voorzien van ventilatie

Wat U ziet is en moskee in Laguna in de Filipijnen en zoals boven te lezen is staat de moskee in Santa Cruz. Santa Cruz is een plaats in het christelijke gedeelte van de Filipijnen en zoals U ziet kan de moslim ter plekke naar de moskee, is de moskee door de moslims zelf redelijk onderhouden en omdat ik weet dat men in de Filipijnen geen subsidie krijgt voor het onderhouden van religieuze gebouwen zal dit gebouw onderhouden worden door de moslims zelf.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Indonesië maakt de locale bevolking geen problemen met een religieus gebouw wat tot een religie behoort die nieuw is voor de locale bevolking. Steekt de locale bevolking van Indonesie regelmatig een kerk in de fik, het is niet gebeurt in Santa Cruz. Mochten de revolutiefetishisten van Chavez het prettig vinden om een synagoge aan te vallen, het is niet gebeurd in Santa Cruz er is daar namelijk geen synagoge maar ook geen aanwezigheid van Hezbollah. Daarom heb ik nooit begrepen waarom Imam Fawaz van de haagse As Soennah Moskee opriep om de moslimstrijders in de Filipijnen te steunen. De moslim in de christelijke gebieden in de Filipijnen mogen een moskee bouwen, de moslim mag naar de moskee en de moslim heeft geld genoeg voor het onderhoud van zijn moskee. Wellicht is Fawaz boos omdat giften aan de moskee ter plekke niet fiscaal aftrekbaar zijn maar dat geld ook voor christenen. Onze donderdjinn had zijn hersens beter kunnen gebruiken toen hij op ouderwetse manier te keer ging.
Dit is trouwens ook van toepassing wat betreft mijn huisarabier Bilo die ooit (gelijk sommige opgehitste moslims van bijvoorbeeld de As Soennah moskee) op Geenstijl eerst verkondigde dat moslims in de Filipijnen hun geloof niet mochten belijden en later ook nog stelde dat moslims onderdrukt en achtergesteld zouden zijn in de Filipijnen. Zo te zien kan men als moslim in de Filipijnen dus wel zijn geloof belijden en zijn de moslims in ieder geval rijk genoeg om het onderhoud van hun moskee zelf te betalen. De enige conclusie die ik kan trekken is dat Bilo en uiteraard Fawaz ook pathalogische leugenaars zijn die met hun haatzaaiende leugens doelbewust onrust proberen te stoken. Voor mij reden genoeg om te stellen dat Bilo op Multidifficulti niet meer welkom is en hij eerst maar eens zijn excuses moet aanbieden. Een IP-ban geef ik hem niet maar ik zal hem in de toekomst wel meulenbelten. Hij kan in ieder geval terecht bij de zo zoetjes aan beruchte Bijstandskoning die op zijn beurt wel IP-bans uitdeelt maar zich wel beklaagd over het feit dat hij “de balling van GeenStijl” zou zijn terwijl hij geen ban heeft. Van mij mag hij daar blijven beweren dat de moslims in de Filipijnen hun geloof niet mogen belijden of dat ze onderdrukt zouden zijn. Kromspraak met de diepgang van een uiterst dunne plasma-tv kan hij daar kwijt, maar de foto’s  uit Santa Cruz spreken boekdelen en moslims zoals Bilo zijn gewoonweg onbetrouwbare haatzaaiende leugenachtige hufters.

zonder kopvod
Bovenstaande foto heeft trouwens ook wel humor daar een vogel (een meeuw zo te zien) duidelijk maling heeft aan een bord dat zegt dat vogels niet mogen. Het doet mij denken aan het akkefietje met Gjalt Zondergeld die symboolt staat voor het verbodsbord daar hij Wilders wou aanpakken omdat de PVV een meeuw gebruikt in zijn logo wat niet mag van Gjalt Zondergeld maar de PVV(de echte meeuw voorstellende) heeft er maling aan.
Hoe wanhopig mensen soms serieus proberen over te komen met hun verhalen met de diepgang van een plama-tv, een simpele foto zegt vaak meer zoals die van een moskee in Santa Cruz.

Om de Wildershaters een plezier te doen hier een foto van de meeuw met hoofddoekje
met hoofddoekje

Allochtoon blauw

maart 9, 2009

Kamel met C2000-antenne

Want als het aan de VVD-bewindsvrouw ligt, moeten moslims bij voorkeur politieagentje willen spelen, de kunst van het verklikken verstaan en meewerken aan repressie aldus Mohammed Benzakour omdat Verdonk zich ooit afvroeg of moslims moordenaars als Mohammed B. en Osama bin Laden zouden moeten aangeven. Mocht Guusje Nadorst zich nog steeds verbazen omdat er te weinig allochtonen in de politietop zitten dan zou ze de geschriften van Mohammed Benzakour moeten lezen. Er zijn allochtonen die hebben de schurft aan deze maatschappij en gaan nog liever dood (het liefst als martelaar) dan bij de politie te werken. Als Guusje nou echt slim was had ze Mohammed Benzakour het land uitgedonderd vanwege haatzaaiende praktijken opdat het imago van de politie beter zou worden bij de allochtone medemens die best bij de politie wil werken maar niet voor verklikker aangezien wil worden. Bij de politie gaan werken als allochtoon is bepaald niet simpel omdat in de statistieken allochtonen relatief vaker misdaden begaan en op die manier is de kans dus relatief groter dat je als allochtoon op moet treden tegen je mede-allochtonen. Dat de nood groot is om minderheden op te nemen in bepaalde gelederen in onze maatschappij is dan ook niet mijn probleem maar die van de minderheden en die moeten dan maar eens zelf met een oplossing komen ipv te kermen. Dat er best meer vrouwelijke ministers moge zijn is wat mij betreft een goede zaak maar daar moeten de dames dan maar zelf voor zorgen en met goede kandidaten aankomen. Guusje is ooit met een slok teveel achter het stuur aangetroffen maar omdat ze vrouw is kon ze toch minister worden. Ella Vogelaar was knettergek en had in het verleden aangetoond zeer selectief te zijn in haar communistische waarheid, toch werd ze minister. Welzijnswerkers die vrouwen geen handen willen schudden kunnen zo aan de slag in Islamsterdam opdat de problemen maar blijven betaan, lijkt het wel. Mocht Guusje de eisen willen verlagen dan heb ik mijn zoon in de aanbieding die welliswaar last heeft van PDD-NOS maar hij is in theorie wel allochtoon. Van mij mag een moslim bij de politie werken maar als het rammadan is verwacht ik wel dat hij voldoende energie over heeft om een crimineel in de boeien te slaan en desnoods een criminele moslima in de boeien te slaan zelfs al mag je haar geen handje geven. Ik ruik ook kansen voor onze Bijstandskoning die claimt allochtoon te zijn. Zal hij wel moeten werken voor de kost dus dat feest zal wel niet doorgaan.

Mij advies aan Guusje is dan ook, zuip eens wat minder en zoek eens dames die wat minder bezopen voorstellen hebben. De alcoholocaust heeft al meer schade aangericht dan mij lief is.

Koolrabbi

maart 6, 2009

Ik ben bovendien allochtoon, en kan dus met een objectieve blik en schoon geweten commentaar leveren aldus mijn geliefde pispaal uit Friesland te weten de bijstandskoning. Sinds wanneer is men objectief en met een frisse blik puur zuiver omdat men allochtoon is? Slim is de uitspraak niet daar ik zat allochtonen ken die al of niet subjectief zijn wat ook van toepassing is voor de nodige autochtonen. Is Anja Meulenbelt niet objectief, en met een vuig geweten alleen omdat ze autochtoon is? Indien de bijstandskoning terug zou gaan naar zijn heimat te weten Indonesië is hij inderdaad een gewone klootjavaan edoch hier is hij het ook, allochtoon of mallochtoon, autochtoon of foutochtoon het maakt niets uit.

Helaas denken er mensen toch anders over. Ik ken een dame, een collega met een hoog IQ die naast haar werk een studie arabisch heeft gedaan en ook haar studie psychologie bijna af heeft. Deze dame die toevallig ook uit Friesland komt kan helaas haar afstudeeropdracht niet afkrijgen. Ze is gespecialiseerd in “De psychologie van de allochtone vrouw” maar de afstudeerplekken zijn in dit geval vergeven aan allochtone vrouwen. Hoewel deze dame als friezin best een beetje de kreet allochtoon verdient begrijp ik er geen bal van. Een studie zou toch waardevrij moeten wezen, psychologie is psychologie of je nou (m)allochtoon ben of niet. Het gaat er bij mij niet in dat over zaken zoals psychologie je afkomst bepalend moet wezen of je af kunt studeren of niet.

Als de bijstandskoning de moeite had gehad om eens te gaan studeren na zijn gymnasium, bijvoorbeeld psychologie dan had hij zich ook niet kunnen specialiseren in “De psychologie van de allochtone vrouw” daar een man nou eenmaal geen vrouw is. Hij zou in ieder geval en koekje van eigen krijgen. Ik ben bovendien een man, en kan dus met een objectieve blik en schoon geweten commentaar leveren klinkt leuk en aardig maar ik heb liever dat men kijkt naar iemands capaciteit dan naar sexe, afkomt en of religie.

Helaas denken te veel mensen dat Obama en goede president zou zijn omdat hij gekleurd is, denken te veel mensen dat “De psychologie van de allochtone vrouw” allen te doorgronden is door een de allochtone vrouw of denken mensen dat een objectieve blik en schoon geweten commentaar leveren alleen weggelegd is voor allochtonen. De kans dat je op die manier achter een Koolrabbi aansjokt is mij te groot indien je een persoon of je eigen persoon teveel toedicht omdat hij een alochtoon is. We hebben al te veel koolrabbi’s zoals Aboutaleb en meer van die figuren die zuiver omdat ze allochtoon zijn op een hoge positie neer gezet worden. Hoe iemand denkt is uiteraard een onderdeel van zijn opvoeding maar mijzelf aanprijzen als objectief en met een schoon geweten omdat ik al of niet allochtoon zou zijn klopt niet. Dan ben je mijn inziens echt een koolrabbi.