Archive for april, 2009

Geen geld geen zwetsers

april 23, 2009

Geen geld geen Zwitsers is een oude uitspraak die komt uit de tijd dat de Zwitsers vaak als huursoldaat in leven bleven. En laat de door Rotjeknor ingehuurde soldaat van Allah nou uitgerekend uit Zwitserland komen. Niet op een no cure no pay basis maar voor keiharde valuta waarbij ik mag hopen dat de Balkenendenorm niet overschreden zal worden. Twee raadsleden van de VVD stappen alsnog op en de opperapparatsjik van de PVDA, ene Peter van Heemst ( Zwetshouder? ) beroert de HaramTamtam en spreekt van een crisis. Crisis is toch echt een te groot woord daar men de Zwitser nog steeds kan en wil betalen en men immers nog Aboutaleb heeft. Ben ik blij dat deze liberalen geen glibberalen bleken te zijn en hoop dat de Gaykrant zijn poten stijf zal houden. Uiteraard mag de dokwerker hiervoor dokken en heeft de kreet dokwerker weer een nieuwe dimensie gekregen. Een Willem Tell kan ik Ramadan niet noemen, eerder een Willem you never can Tell. Kijk eens hoe ene Joost Niemöller gaten in de kaas schiet van onze Zwitser van Allah. Als de wijzen dan toch uit Zwitserland moeten komen ipv uit het oosten dan lijkt het mij een goede zaak om maar eens een headhunterskantoor op te richten met een kantoor in een of ander kanton in  Zwitserland. Ik heb begrepen dat Aboutaleb zich suf geschrokken is van de te vaak aanwezige Antilla de Hun in Rotjeknor. Ik zoek dus op dit moment naar een zwitserse antilliaan en het mag een cent kosten. Een foute opa of vader is geen bezwaar maar nogmaals, geen geld geen Zwitser(s).

Advertenties

Fuck the asians

april 21, 2009

Sam is born in Pakistan but lives in the UK. His english is very poor but why should he learn english. The UK should become a muslimcountry and you should hate the the people in the UK at least the ones who aren’t muslim as you can see in the next video from the UK.

In the video you can see why Sam doesn’t want to learn english or why he doesn’t want to understand the reasonable and tolerant people from the UK. Even the police in the UK did not do anything when they saw this video. Ok they complained about the people who made the video but they could not proof their complaints against the makers of the video. After getting such a bad image from the country where Sam lives (the UK) , Sam sends his son to Pakistan to a madrasah where you can learn to hate the west and learn the Islam seen through the eyes of a wahabist. Because his son needs to live, Sam needs to send money to Pakistan. Sam goes to a bank in the UK and he wants to transfer some money to Pakistan and it went ok. The last time Sam tried to transfer money to Pakistan something went wrong. Sam came in and wanted to transfer the same amount of UK money but he got this time a little bit less Pakistani money transferred to his son. He almost exploded and asked in a very angry way why he got less Pakistani rupee(PKR) although he tried to transfer the same amount of money in British Pound (GBP). The man in the bank replied with one word, fluctuations. Sam was pissed off and turned towards the door saying, what fuck the asians. Sam went to an organization for equal rights to complain. Of course banks are having a bad image so when the complaint reached the bank someone was sacked for telling the truth because Sam did not want to hear the truth but only what he wants to hear as they learned him in his mosque.

Bush sad very clear that he did not want war with the Islam. Obama sad he did not want war with the Islam. But Sam wants the war. He is angry because he heard “Fuck the asians” like the equal rights organizations. That is also the reason why I wrote this story in english although i live in the Netherlands. We in the Netherlands also have a mosque here and there where they spread the Jihad. Like imam Fawaz of the “Dutch” As Soennah mosque who claimed that we should support the muslimfighters in the Philippines. If you think that this mosque should close his doors you are wrong. I saw “Dutch” politicians on his website trying to appeace where Fawaz should be blamed for his dirty speeches. Fuck Fawaz, not the asians. Don’t fuck Sam but give him education and force him to integrate if he can. If Sam does not want to have normal education he should be send back to Pakistan so the imam can fuck him overthere. Just like his son already got fucked up in his Madrasah.

Tempo Foeloe

april 17, 2009

Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine hoeft geen 76 miljoen dollar te schudden omdat men ooit beweerde dat ex-president Soehartoe miljarden naar zijn familieleden in het buitenland had doorgesluisd. Tommy Soehartoe (de zoon) zal het held wel hard nodig gehad hebben daar hij in redelijke weelde in een goed uitgeruste cel zijn straf uitzat terwijl Ali met de Fez of Jan met de pet als haringen in een ton (nee niet die van Rita met haar Sharia ook wel Sharita geheten) moet zitten in de singsing.

De vrouw van Soeharto was geboren met de naam Tineke en is in de gordel van smaragd ook bekend als Tien Procent. De familie Soeharto is onvoorstelbaar corrupt en die miljarden waren dus dollars en geen Roepia’s anders was de familie hooguit een kruimeldief.

“Smadelijk, ongepast en onzorgvuldig’ of zoiets als Geenstijl is dus nu herroepen door de rechter die ik nu aanbeveel bij Geenstijl, omdat het kan tegenwoordig. Uiteraard zullen de nazaten van Tien Procent in beroep gaan en wellicht zal men geschiedenis schrijven met het oudste beroep ter wereld terwijl de ex-president al enige tijd een tuin op zijn buik heeft.

Er is ook een blad in Indonesië dat Tempo heet, en tempo in het engels is dus the Times. Zo te zien heeft Tien Procent geen aandelen in de Tempo dus hoop ik dat Time Magazine geen ruzie zoekt met Tempo. Tempo Doeloe betekent de (goede) oude tijd, Tempo Foeloe is de waan van vandaag. De rechter is bedank ik hierbij en men mag klaarblijkelijk zeuren over fraude in Indonesië dankzij een stijlloze rechter.

De voedselbank van Noord Korea

april 17, 2009

Op bovenstaande video zijn redelijk doorvoede Noord Koreanen te zien maar de acteurs komen dan ook niet uit het arbeidersparadijs Noord Korea.
Op dit moment eet men er, gelijk de aanhangers van de Iatrosofie gras daar er door de nodige misoogsten niets anders te eten is. Dit is uiteraard de schuld van de kapitalistiche koloniale en zionistenondersteunende USA en wellicht ook Israel.
Als Darwin gelijk heeft ontwikkeld de Noord Koreaan zich tot een mens die overeenkomsten heeft met een koe.Die kan immers makkelijk gras eten en men is ook goed bruikbaar als stemvee. Hoe dan ook, de uitdrukking ergens geen gras over laten groeien zal een Noord Koreaan nooit kunnen begrijpen.
Indien een Noord Korean met honger wil grazen dan moet hij wel oppassen en dit niet doen bij de buren, zelfs al lijkt het gras bij de buren altijd groener. Is het wellicht mogelijk om eens wat van die veganisten in te huren om de natuur te begrazen.
Op zeker zou ik als Noord Koreaan het gazon van de grote roerganger of een willekeurig plantsoen met rust laten en zeker niet beginnen met het consumeren ervan of proletarisch grazenen.  U krijgt op zeker een nekschot.

Uiteraard kunnen wij de arme Noord Koreanen helpen en verzoek U, indien U het gras gaat maaien het apart te houden voor eerder genoemde doelgroep die uiteraard blij is met de door U getoonde solidariteit. Op dit moment onderdrukt men de honger met de aldaar makkelijk verkrijgbare Amphetamines maar die waren eigenlijk bedoeld voor export. Er is namelijk een crisis aan de gang want helaas is Birma ook al aan het exporteren geslagen. Dus gebruikt men nu maar het zooitje voor de interne markt in de hoop dat het gras weer snel zal groeien.

U groene solidariteit kunt U opsturen naar de ambassade van Noord Korea in Bern want zo te zien is er geen ambassade in dit land. De ambassade van Spanje in Peking kan ook want daar zitten al de nodige Noord Koreanen. Diverse ambassades in Peking hebben al een tsunamie van Noord Koreanen achter de rug.

Meer informatie kunt U vinden bij de vriendenklub van de Noord Koreaanse voedselbank, hier een paar links.

NCPN (de stalinisten van Nederland)

Joma Sison (goed wijn behoeft geen grafkrans, een maoist)

Jan Beentjes (vriend Joma en Noord Korea gang(st)er, vriend van Nefiso)

De familie Droog/Nefiso  (de schandknaapjes van Joma)

Anja Meulenbelt  (ooit? aanhanger van Mao en vriendin van de fam Droog)

Pinay sa Holland (na de inval van de hermandad in Abcoude tegenwoordig ondergedoken bij Gabriela te Amsterdam wellicht nog met mevr. Droog?)

Rene Danen (vriend van de fam Droog, Pinay SSa Holland, Hezbollah en tegen Wilders en dus 1 der  (onder)danen van het bijstandskoninkrijk der Nederlanden)

Joden kapen moslims

april 15, 2009


Hoewel er zat mensen zijn die denken dat joden zo’n beetje alle arabieren willen uitroeien of nog erger de wereldheerschappij willen bereiken door bijvoorbeeld een complot met joodse bankieren moet ik toch stellen dat het niet klopt. Er zijn en waren inderdaad veel bankiers die jood waren maar da’s simpel te verklaren. Toen joden volkomen berooid Europa in kwamen mochten ze in feite alleen het beroep van bankier vervullen om in leven te blijven en ik vindt het erg lullig indien men een bevolkingsgroep eerst dwingt een bepaald beroep te vervullen en dan gaan klagen over het feit dat men dat beroep heeft. Zo is vaak te lezen op het internet (bijvoorbeeld bij de Bijstandskoning) dat de Talmoed joodse religieuze richtlijnen zouden zijn of een heilig boek en men komt dan op de proppen met walgelijke teksten. Helaas voor de ant-joodse en pro-islamitische klootzakken die klaarblijkelijk geen grondig onderzoek doen de vervelende boodschap dat in de Talmoed die ik ken die uitspraken niet voorkomen en dat de Talmoed geen joodse religieuze richtlijnen zijn maar eerder een discussiestuk waar zelfs de Bijstandskoning zijn vieze reet mee mag afvegen. Uiteraard wel op voorwaarde dat hij zijn vieze reet ook eens afveegt met de Koran, want die is wel heilig bij moslims en daar staan smerige zaken in. Pas geleden overleed in Italië ene Hussein Hamada bij een aardbeving gelijk zo velen. Toch vonden de moslimhatende joden, in dit geval uit Australië het reden genoeg om te rouwen  om hun arabische landgenoot uit Israel. Uiteraard zal de Bijstandskoning  niet rouwen want hij kan de joden toch echt niet de schuld geven van de aardbeving en dan is een palestijnse dode niet van belang in zijn agitprop. De islamisten trouwens zullen niet lang of helemaal niet stil staan bij de dood van  Hussein Hamada daar deze doodsvereerders klaarblijkelijk nog meer aarbevingen en doden wensen, zelfs al zouden er meer palestijnse doden bij vallen heb ik het gevoel. Hussein Hamada zal ook niet betreurd worden door Anja Meulenbelt, Von der Dunk of ene Ramadan daar er geen anti-joodse wending aan gegeven kan worden. Ben ik blij dat mijn medejoden uit Australië in ieder geval de dood van   Hussein Hamada voor de neus gekaapt hebben van de revolutiefetishiste Meulenbelt die ook loopt te klagen dat het homovraagstuk weggekaapt is door rechts (alsof homo’s niet zelf mogen beslissen wat willen). Uiteraard is het kapen van Hussein Hamada op een respectvolle manier gedaan wat Meulenbelt vermoedelijk helemaal niet kan hebben want die heeft haar mond nog niet open gedaan over  Hussein Hamada en nogmaals ze zal het vermoedelijk ook niet doen want dan moet ze toch toegeven dat joden ook rouwen om moslims en da’s wel erg veel gevraagd.

Aan het werk

april 9, 2009

 

In deze barre tijden heb ik een goed mededeling voor werkzoekende mensen die wanhopig naar werk zoeken. Mocht U in de veronderstelling verkeren dat U als moslim achtergesteld, onderdrukt etc. bent de geruststellende mededeling dat er werk is, maar liefst 100.000 banen liggen voor het oprapen in Qatar waar nu al nederlanders werken. Integreren hoef je als moslim echt niet daar het een arabisch land schijnt te zijn. Als moslim hoeft U zich dus geen zorgen te maken dat men U op Uw werkplek probeert te verleiden om zich te bekeren tot iets anders dan de Islam daar  er een verbod voor moslims is  om zich te bekeren tot een andere godsdienst. In 2003 werd er  een grondwet goedgekeurd, die de godsdienstvrijheid en de vrije meningsuiting en het recht op vergaderen vastlegde en ik weet op zeker dat de nodige toch echt meestal christelijke filipino’s die er al zijn er goed behandeld worden. Vreemd genoeg blijven de moslims uit de Filipijnen meestal thuis en willen vaak niet werken als gastarbeider, wellicht omdat Ora et Labora (bidden en werken) als combinatie niet bekend is bij de moslims in de Filipijnen. Ora et Hezbollah kennen ze wel, dus bidden en de partij van God (los). Hoewel er in het verleden door onder andere de SP gesteld is dat moslims in de Filipijnen onderdrukt en of achtergesteld waren kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat men er in Quatar anders over denkt. Een arabisch land zou zijn grenzen toch niet openstellen voor gastarbeiders uit een land waar men moslims onderdrukt en of achtersteld lijkt mij.
Uiteraard stellen de mensen in Qatar wel eisen aan de toekomstige gastarbeiders maar die eisen zijn op zich billijk.

 
About 85 percent of the available jobs for OFWs in Qatar required technical and highly skilled workers in the construction sector.

Zoals u ziet zoekt men mensen met een constructieve inslag dus mensen die alleen de boel willen slopen, mensen die hun school niet willen afmaken, mensen die ambulancepersoneel bedreigen, mensen die alleen maar op jodenjacht willen, mensen die alleen maar in de bijstand willen zitten om zich vervolgens te beklagen  dat ze zich geband voelen kunnen beter niet naar Qatar gaan. Parasieten, oproerstokers zijn duidelijk niet welkom in Qatar en de gemiddelde inwoner uit de Filipijnen is dus welkom. Ik mag aannemen dat de Abu Sayyaf zich zwaar gediscrimineerd zal voelen want hoewel ze filipino/pinoy zijn, is het bepaald niet constructief om hulpverleners van het Rode Kruis gevangen te houden. Voor de goedwillende moslims dus de tip dat er wel degelijk werk is in een goed aangepaste omgeving en voor de kwaadwillende onruststokers het verzoek om of gewoon te gaan werken en te integreren gelijk de goedwillende moslim of op te rotten.