Archive for januari, 2010

Andree van Es moordenares?

januari 26, 2010

De Milka

Of Andrée van Es in weze een moordenares is, of medeplichtig is aan de moord op Kintanar moet U zelf maar uit maken maar het rijmt zo lekker en laat van Es nou horen tot de groep die graag “Johnson moordenaar” riep.

Ik heb al eerder beschreven hoe via louche linkse kanalen de NPA, die Kintatar vermoorde zijn geld kreeg, men onderzoeken frusteerde en de hele 2e kamer voorloog, maar Andree van Es en Wilbert Willems hebben het wat betreft Kintatar dermate bont gemaakt dat ze wat mij betreft bloed aan de handen hebben.
Om het één en ander in de juiste context te houden moet ik terug gaan naar de periode waar Nathan Quimpo (ex-NPA) benaderd werd door de toenmalige BVD tegenwoordig AIVD geheten in combinatie met de CIA en de verklaringen van Quimpo zelf. Volgens van Es is Quimpo toen te hard onderdrukt gezet door de BVD/CIA wat niet klopt. Uiteraard was van Es toen al een stuk onbenul die nooit fatsoenlijk aan waarheidsbevinding deed en zwaar aan tunnelvisie leed.

To supply information about the conflict between Sison and Kintanar.[9] I wasn´t sure what they would do to me if I said no outright. I just told them, give me a telephone number and if I´m interested I´ll call you. No, they said, we have to set another appointment and if you don´t feel like accepting our offer then don´t come. So I wasn´t planning to go.

Hier stelt Quimpo dus dat hij bij een 2e afspraak niet op hoevde te draven en eigenlijk ook geen zin had om dat te doen. Quimpo legt uit waarom hij toch verscheen op die 2e afspraak.

Then immediately after this encounter with the two agents, I went to a meeting of the International Committee of the NDF which was scheduled for that day. I told them about it and Luis Jalandoni informed Joma(Sison) and the decision was for me to go to the second meeting and we´d try to set it up and get in touch with the media.

Het moge duidelijk zijn dat het Sison was die ervoor zorgde dat er een 2e ontmoeting was tussen Quimpo en de twee agenten, hoewel Quimpo niet wou en ook nog dat de boel in scené gezet zou worden (and we´d try to set it up). Andree van Es met diepgang van een ultra dun plasma scherm tuinde er met open ogen in. Het land was te klein volgens van Es en ze ging in de 2e kamer tekeer over die arme Quimpo die door de BVD toch zo onder druk was gezet, informeren naar wat er gebeurt bij Sison door vluchtelingen mocht niet. Sison blij daar hij net aan het bakkeleien was met Kintanar en op die manier verstoken was van pottenkijkers toen de NPA in hun International Department te Utrecht Kintanar ter dood veroordeelde. Dat dit in Utrecht plaats vond is voor de hand liggend daar volgens Quimpo, Sison de NPA leidde.

Joma himself was involved in the 1988 anti-DPA campaign. I know that for a fact because I was already in the International Department. At least initially I was part of the group informing him about what was happening in the Philippines and he himself ordered some people to be investigated or even taken.

In simpel Nederlands, van Es heeft broodnodig onderzoek bij Sison proberen te verhinderen en er ook nog voor gezorgd dat info betreffende de ruzie tussen Sison en Kintanar onder de pet bleef. Verder heeft zij bij de behandeling van de zaak Quimpo de 2e kamer voorgelogen met een verhaal dat op 100% zeker van Sison afkwam. Daarom is het mij een raadsel hoe van Es directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties , ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kon worden zeker omdat ze vanuit die functie toegang heeft tot AIVD-bestanden en al eerder de BVD domweg het werken onmogelijk maakte.

Aan het eind van 1990 trok Van Es zich terug uit de actieve politiek om zich te gaan richten op een maatschappelijke carrière bij onder meer de VPRO, de NOS, het Amsterdamse debatcentrum De Balie en GGZ-Nederland. Op 24 november van dat jaar, tijdens het oprichtingscongres van GroenLinks, presenteerde Van Es haar ‘afscheidscadeau’, het boek De tragiek van een geheime dienst, waarin privé-gegevens waren gepubliceerd van inlichtingen- en politiemensen in Nijmegen en omgeving..

Anderzijds is het wel te verklaren daar het haar oude vriendin, Guusje ter Horst(Guus Ongeluk) die verantwoordelijk is voor de benoeming van van Es.

Advertenties

Stemvee

januari 15, 2010

De Milka Dit is het stemvee van Milka.

Stemvee uit Noord Korea

Stemvee uit Noord Korea .
Dit stemvee uit Noord Korea eet gras,
is nooit opstandig,
staakt nooit,
en stemt wat U wilt.
Stemvee uit Noord Korea
De foto* nog een keer omdat ik van provider van foto’s wil veranderen, de foto is geweigerd bij Photobucket (de borsten zullen wel niet mogen) en kijk nu of het bij Imageshack geen problemen oplevert.
Om de legendarische woorden van Jan Pronk maar eens te gebruiken “Wat je ook doet het is nooit genoeg”.

Steunbetuiging aan de Fam. Coenmans

januari 7, 2010

Steunbetuiging aan de Fam. Coenmans
In Opinie on 05/01/2010 at 16:32
Redactie van Contradicere

“All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.”

Vele duizenden, misschien wel tienduizenden en mogelijk zelfs enkele honderdduizenden keurige burgers van Nederland, met niets slechts van zins voelen zich niet meer thuis in Nederland. Velen onder hen voelen zich, en worden ook daadwerkelijk bedreigd. Vrijwel iedereen beseft dat zij het volgende, al dan niet willekeurige slachtoffer kunnen worden van straatterreur.

De familie Coenmans, en met hen veel anderen weten inmiddels hoe het is om je niet meer veilig te kunnen voelen in jouw land, in jouw regio, in jouw stad, in jouw wijk en zelfs niet meer in jouw straat en eigen woning. De familie Coenmans representeren deze met de dag groeiende groep Nederlanders en welwillende medelanders.

Overheid, hoe heeft u het ooit zover kunnen laten komen? Hoe kunt u niet alleen de bevolking van Nederland maar ook uzelf nog recht in de ogen kijken? Ziet u dan niet in de spiegel wat wij zien als wij u aankijken? Te weten: laffe politiek correcte kille berekenende bestuurders die buigen voor intimidatie en de dreiging met, en daadwerkelijk geweld door alsmaar uitdijende groepen in de samenleving die onze manier van leven afwijzen en ons willen onderwerpen aan dat van hun.

Grote groepen mensen die niet geloven in vrijheid en democratie. Groepen die u weigert aan te pakken. En dat alles om electoraal gewin? Economische belangen in binnen- en buitenland? Wat is uw doel? Waar dient het allemaal voor? Waarom bent u zo begaan met de terreurplegers en niet met hun, en feitelijk ook uw slachtoffers?

U zegt dat u machteloos staat tegenover deze groepen mensen. Afgezien van het feit dat dit niet waar is, u heeft immers de geweldsmonopolie naar u toegetrokken… hoe denkt u dan dat wij ons voelen als u al niets zegt te kunnen uitrichten tegen het tuig? Waarom dwingt u ons in feite tot eigenrichting omdat u niets, maar dan ook werkelijk niets onderneemt? Hoe lang denkt u dat dit nog goed blijft gaan? Hoe lang denkt u dat we dit van u en het andere tuig blijven slikken?

U zegt de politiek van Geert Wilders en zijn PVV te hekelen. U zegt dat het niet goed is voor de sociale cohesie. En u heeft er vast gelijk in. Maar beseft u dan niet dat het uw politiek, uw politieke correctheid, uw inactiviteit, uw slappe knieën en uw zwichten voor terreur keurige welwillende en vredelievende mensen dwingt tot keuzes die ze normaliter niet graag zouden maken? Was het niet dat het langzaam ontaard in een existentiële kwestie.

Hoeveel van onze vrijheid en vrijheden denkt u nog op te gaan offeren in een poging het gevaar af te wenden? Hoeveel maatregelen die onze privacy en persoonlijke en fysieke integriteit schenden denkt u nog te moeten nemen om het gewone volk ervan te weerhouden het recht in eigen hand te nemen? En hoe lang denkt u dat dit nog zal werken?

Hoe vaak denkt u dat wij het nog van u en de uwen pikken dat u ons bekeurd en bestraft voor de meest lullige zaken, en zij die moordaanslagen plegen, zoals op de familie Coenmans na een paar uurtjes weer loslaat op de samenleving, als u ze überhaupt al aanpakt?

Lieve familie Coenmans. Wij leven met u mee in het besef dat er, zoals blijkt werkelijk niets voor nodig is om in de positie te geraken als waarin u nu zit. De overheid moedigde mensen, zoals uw dochter aan aangifte te doen van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Nu zij aan haar zogeheten ‘burgerplicht’ heeft voldaan, en daardoor het mikpunt is geworden van criminele bendes, laat de overheid het faliekant afweten en mag u uw eigen boontjes doppen.

Uw gevoel enorm onrecht aangedaan te worden door hen die u en de uwen zouden moeten beschermen tegen misdadigers en criminele bendes moet immens zijn. En uw gevoel is niets minder dan volkomen terecht. Wij koesteren echter, en naar wij vrezen de ijdele hoop dat deze open brief, deze steunbetuiging gelezen zal worden door veel mensen. Waaronder de politici en politie die wij verantwoordelijk houden voor dit grote onrecht, en dat zij zich nog eens op het hoofd krabben en tot inkeer komen.

Wij hopen dat deze open brief, deze steunbetuiging, her en der en op vele plaatsen op het wereldwijde web gepubliceerd zal worden en mensen in de commentaaropties, het liefst centraal dus hier, maar desnoods elders eveneens hun steun aan u en de velen met u zullen betuigen. Opdat de overheid weet dat er niet alleen een grens is bereikt, want dat is al vele jaren het geval, maar er een grens is overschreden. Niet alleen door het straattuig maar ook en voornamelijk door de overheid die het op alle fronten heeft laten afweten.

Opdat de overheid beseft dat er geen weg terug meer is zodra wij verder en verder door haar over deze grens raken en wij op zeker moment, als wij over onze schouders kijken deze grens niet meer aan de horizon zien. Zodra de wal het schip keert.

Aan onze lezers en mede website en weblog of fora eigenaren doen wij de oproep deze noodkreet op uw site blog of forum te publiceren. Hetzij op uw pagina of in de reactieopties. Ook verzoeken wij u vriendelijk uw steunbetuigingen dan wel instemming met het voorgaande onder deze en elders gepubliceerde noodkreten te plaatsen.

Met vriendelijke groet,

De Redactie van Contradicere

Herrie in de tent

januari 6, 2010


Boven Ruzie bij Jan Maorijnissen (over vrijheid van meningsuiting)
Links De grote roerganger
Rechts Trotsky

Er is zo te zien enige herrie in de tent als het gaat tussen de Maoistische en of Stalinistische blokken en of Noord Korea-gangers tegenover de Trotskisten(4e internationale).

In feite begon deze herrie in de Filippijnen waar bij de linker kant men elkaar de hersens inslaat.
Zoals bij de Bayan Muna waar de CPP/NPA poogt te infiltreren op de bekende brute manier. De slachtoffers van het CPP/NPA geweld worden vaak door de CPP/NPA vaak neergezet als slachtoffers van de Filippijnse regering maar te vaak blijkt de CPP/NPA de dader te zijn. Het verbaasde mij van geen meter dat Meulenbelt bij een bezoek van de Bayan Muna op haar weblog direct tekeer ging tegen de Filippijnse regering en haar bekende onkunde ten toon spreide.

Tiny en ik ontvangen een paar mensen die opkomen voor de rechten van Filipijnen. Daar worden onder het regime van Gloria Macapagal Aroyo (fijn, een vrouw als staatshoofd) bijna wekelijks mensen van de oppositie vermoord. Vakbondsleiders, priesters, journalisten, mensenrechtenactivisten tot nu toe minstens vierhonderd, en dan zijn er nog de mislukte aanslagen, kidnappings, mensen die zonder proces worden opgesloten of zomaar ‘verdwijnen’. Protestmarsen en demonstraties worden met geweld de kop in gedrukt. Van Baya Muna (Peoples First Party) waar nu twee vertegenwoordigers ons in de Eerste Kamer bezoeken, Consi Lozano en Rio Mondelo, samen met Theo Droog van de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging, zijn al zes mensen vermoord.

Inderdaad zijn er veel mensen vermoord Anja maar niet door het leger maar eerder door linkse lamlullen die er een gewoonte van maken hun wandaden in ander mans schoenen te schuiven.  Baya Muna  betekent niet Peoples First Party daar Baya of Bayan STAD moet voorstellen en dus Town First Party een betere vertaling zou zijn. Akbayan zou people kunnen voorstellen maar Akbayan betekent ook eigen volk of own people en ik denk dat bij de kreet eigen volk eerst Meulenbelt begint te steigeren. Dat ze het fijn vindt dat een vrouw als staatshoofd het staatshoofd is doet trouwens weinig af aan deze stammentwist en ze is niet het eerste vrouwelijke staatshoofd. Maar goed voor het goede doel is Meulenbelt bereid haar medevrouwen af te vallen, ze is de schaamte inderdaad ver voorbij.  Aroyo (spelling van Meulenbelt) heet trouwens Arroyo maar da’s meer voor taalpuristen.

Net voor de  “Peoples First Party” kwam uithuilen bij Meulenbelt was er een publicatie geweest van ene Pierre Rouset die toch echt stelde dat er een heuse Hitlist is die tot doel heeft een ieder die niet genoeg ja knikt tegen de leiders van het CPP/NPA gewoonweg dood moet, dat is dus ook van toepassing op linkse lieden. Maar goed Meulenbelt is of lui of wil niets te maken hebben met figuren van de 4e internationale zoals Pierre Rousset. Voor de duidelijkheid, de 4e internationale is de vereniging van de aanhang van Trotsky en die lag al slecht in de markt wat betreft Maoisten en ex-Maoisten zoals Meulenbelt. René Danen is ook een Trotskist.
Op de hitlist komt ook Walden Bello voor en da’s een bekende van Meulenbelt die nu met het dillema zit of ze nu moet meegaan met de CPP/NPA/NDFP van haar grote vriend Theo Droog of partij moet kiezen voor de Trotskyboys. Zo te zien is het Maoistsche CPP nog immer een bron voor inspiratie bij Meulenbelt en begint Kox langzaam in te zien dat de CPP een gelopen zaak is.
Bello is trouwens ook een andersglobalist gelijk Harry van Bommel maar ik vrees dat van Bommel niet eens weet wat er aan de hand is daar hij continue bezig is zijn eigen imago op te poetsen, hij heeft immers de bijnaam Dirty Harry.

Het artikel van Rousset zag ik ook bij spectrezine die zich bedient van een SP-mail-adres. Herrie in de SP-tent is dus te verwachten wat betreft de 4e internationale en Meulenbelt.

Hoe het met René Danen zit weet ik niet maar die heb in het verleden op zien trekken met de Noord-Korea-verheerlijkers van de CPP/NPA maar die zijn op hun beurt weer boos op de Franse Trotskist Pierre Rousset en zo te zien op alle Trostkisten.

Wat doet per slot van rekening iedere door de wol geverfde trotskist liever dan klappen voor en oproepen tot scheuringen binnen de revolutionaire beweging? De oude Trotsky propageerde ‘fractievrijheid’ om scheuren in de Communistische Partij van Rusland te veroorzaken. De nieuwe trotskist verkondigt het ‘pluralisme’ om Links te splijten. Wat Pierre Rousset echt wil, is een versplinterd en collaborerend ‘Links’.

In ieder geval geeft de CPP toe niet van fractievrijheid gediend te zijn maar da’s logisch bij dictatoriale figuren.

Deze pseudo-revolutionairen, die nog nooit een echte revolutie hebben geleid, proberen de volksbeweging binnen te dringen aan de hand van de noden van het volk. In het slechtste geval krijgen zij, net als Trotsky zelf, geld van de imperialisten om zich te specialiseren in het penetreren van progressieve bewegingen en om communistische partijen aan te vallen. Zij zeggen dat ze Links zijn, maar in feite zijn ze Rechts.

Geeft aan dat de echte revolutionairen boos op Trotsky zijn omdat hij nooit een echte revolutie geleid zou hebben wat niet klopt. Trotsky heeft veel bloed aan de handen toen hij nog niet in ongenade was gevallen bij de Stalinisten en Leninisten, hij heeft notabene de revolutie mede geleid. In weze worden Trotskisten alléén door hun mederevolutionairen geduld zolang ze zich maar gedragen als kritiekloze jaknikkers dus wellicht is er nog hoop voor René Danen zolang hij maar als een kritiekloze zombie achter Sison aansjokt.

Wellicht is hij daarom gewipt bij Groenlinks daar bij Groenlinks Tineke Strik als volger van Sison vermoedelijk geen zaken wil doen met een Trotskist, het kan ook zijn dat kritische leden van Groenlinks Danen gewoonweg niet zien zitten. Een toekomst bij de Noord-Korea-aanhang is in ieder geval niet voorhanden hooguit als meeloper.
Strik zit met de wandaden van Sison niet in haar maag daar ik haar de nodige shit verzonden heb maar ze nooit reageerde. de berlijnse muur communiceert beter dan Strik.

De PVDA ligt al jaren in een onderlinge stammenstrijd dus hoe de herrie in tent daar ooit tevoorschijn komt is gissen en gokken en het is nog maar de vraag of de PVDA nog zal bestaan in de toekomst.

Hoe dan ook er is enige ruzie in de linkse tent en niet te weinig ook mag ik hopen.