Archive for januari, 2011

Kony kan nie

januari 24, 2011


Kony mag vandaag de dag met geen haar gekrenkt worden volgens links.


Ho Chi Min mocht in het verleden ook met geen haar gekrenkt worden volgens links.

Beide lieden werden in het verleden verdedigt door links, men mocht deze heren uiteraard met geen haar krenken.
Steun krijgt Pol Pot niet meer maar de PVDA(nl) en GroenLinks zijn zeer fanatiek in het beschermen van de rechten van de moordenaar Sison.

Wederom maakt men zich aan de linkerkant alleen zorgen over de rechten van vaak linkse oorlogsmisdadigers maar de slachtoffers van dit soort figuren kunnen eigenlijk dood vallen.

Vrijwel iedereen weet dat de leider van het leger van de heer, Kony dus, zich schuldig heeft gemaakt aan kidnapping van kinderen, kindsoldaten, sexueel misbruik van kindsoldaten, afhakken van ledematen, moord etc.

Op zich is het dus best te begrijpen dat een nederlandse ambtenaar uit pure wanhoop de amerikanen het voorstel deed om een prijs op het hoofd van Kony te zetten. Dit gegeven schijnt te lezen te zijn op Wikkileaks. Net voor de publicatie van Wikkileaks had Jan Marijnissen(SP) gepleit voor iets dergelijks in Afghanistan, de Amerikanen moesten volgens Marijnissen met special forces Afghanistan binnentrekken om kort en krachtig op te treden tegen het terrorisme.
Vreemd genoeg is men bij de SP des duivels omdat Kony volgens een ambtenaar niet aangepakt mag worden met zoiets als special forces, een hitman of hitmannen.
SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang is de mening toegedaan dat de “heer” Kony klaarblijkelijk rechten moet genieten die de slachtoffers van Kony nooit gehad hebben of zullen krijgen, zolang Kony zijn gang kan gaan. De slachtoffers van Kony hebben zo te zien uiteraard geen enkele prioriteit bij Ewout bovendien is Kony nog steeds toeleverancier voor allerlei subsidieslurpers die die slachtoffers moeten helpen. In weze was Ewout bezig met Rosenthal bashen over de rug van de slachtoffers van Kony.
Toen Jan Marijnissen in weze hetzelfde zei over Afghanistan hield de mijn inziens hypocriete Irrgang zijn uiteraard hypocriete smoel.
Ook bij Groen(s)links wou men klaarblijkelijk de gutmensch uithangen en GL was ook des duivels omdat Kony zo’n slechte behandeling kreeg. Typerend voor Groenlinks die zich ook nog druk maakt over het lot van Sison (de Pol Pot van de Filippijnen) en zich niet druk maakt over de slachtoffers van Sison, ik heb diverse malen GL een mail gestuurd om de aandacht te vestigen op de slachtoffers van Sison maar nooit een antwoord gekregen, ook nooit een echt antwoord gehad van de PVDA trouwens maar die kermen zo te zien wat minder over Kony.
Kony kan nie en alle moeite van links om Kony in feite te helpen is verspilde moeite, en zelfs contraproductief.

Advertenties