Een nauwelijks te omvatten gemeenschap


De atavar van de crypto-xenofoob die de filipijnse gemeenschap argwanend en met minachting bekijkt.
Inleiding:

Bij het zo zoetjes aan links radicale Krapuul is men zo zoetjes aan de weg kwijt aan het raken.
In een artikel waar Krapuul de lezer wou laten denken dat Wilders van folteren zou houden omdat Wilders Sison (een pro Noord Koreans heerschap die zelf niet vies is van martelen) wil uitleveren aan de Filippijnen. Uiteraard zou de communistenleider Sison gemarteld worden in de Filippijnen volgens Krapuul. Ik hoop dat de dames en heren van Krapuul gaan inzien dat deze jijbak(ad hominem) niet opgaat. Iemand uitleveren aan een land hoeft niet te betekenen dat je van martelen houd, zeker niet als de uit te leveren persoon bepaald niet vies is van martelen.
Vreemd genoeg stelt Krapuul het volgende op zijn site
LET OP!!! Op straffe van wissen reactie en mogelijk IP ban is het hier niet toegestaan om: off topic te reageren, teksten van elders hier te plakken, iemand fysiek ongemak toe te wensen, te discrimineren, te reductio ad hominem’en, kwetsen, beledigen, zuigen, piepen, klagen, jammeren.

Mensen uit de Filippijnen die woonachtig zijn in dit land en van Sison af willen gaan wel degelijk Wilders stemmen, de enige partij die zich hard maakt voor vervolging van Sison. Je hoeft geen hoog IQ te hebben om dat te begrijpen lijkt mij.
Leiden was in last bij Krapuul toen ik dat probeerde uit te leggen en als je daar niet een fatsoenlijk weerwoord op hebt gingen de lezers van Krapuul over tot de bekende onder de gordel methodes. Krapuul ging zeuren over dat gedeelte van die Filippijnse gemeenschap met wie ik wel degelijk contact heb (mijn vrouw komt uit de Filippijnen).
GJ_ stelde

Sowieso gelul, “de fillipijnse gemeenschap” is nogal verdeeld over die uitlevering. Tamelijk onbeschoft om dan in dit verband over “de fillipijnse gemeenschap” te spreken.

GJ_ kan lullen wat hij wil maar kent GJ_ die fillipijnse gemeenschap, spreekt hij een beetje de taal, is hij er ooit geweest?
Ik vrees van niet. Uiteraard is er verdeeldheid.
Er zijn Filippino’s en Filippina’s die inderdaad nog achter Sison (de marxisten) staan maar dat is een relatief kleine minderheid, hooguit 10 procent.
De rest van die gemeenschap is omdat ze nu eenmaal respekt hebben voor de vader des vaderland, ene Jose Rizal fel tegen Sison en willen gewoonweg Sison berecht hebben. Het meredendeel van die fillipijnse gemeenschap wil hem dus uitgeleverd hebben opdat hij dan eindelijk eens gestraft zal worden voor zijn wandaden waaronder het verkrachten van de ideologie van Rizal. Probleem is wel dat GJ_ vermoedelijk geen ruk afweet van het zogeheten Rizalisme.
Arnold J. van der Kluft (redactielid van Krapuul) maakt het nog bonter

Iedereen die namens een of andere nauwelijks te omvatten “gemeenschap” meent te kwekken verdient alle argwaan zoniet minachting.

Van der Kluft zou zich diep moeten schamen en niet zeuren dat de filippijnse gemeenschap nauwelijks te omvatten zou zijn, ga er eens mee praten ipv je argwanend en vol minachting op te stellen. Is dat nu de multiculti van de redactie van Krapuul? Van der Kluft stelt zich op als een xenofoob, die zeggen ook dat buitenlanders een nauwelijks te omvatten gemeenschap vormen die men niet moet vertrouwen, ja zelfs minachten. Ik geef toe dat wat ik nu schrijf ook een jijbak is maar in ieder geval een onderbouwde jijbak.
Ik ga nog niet zo ver van Kluft maar van der Klft (NCPN) te noemen daar de NCPN geen nauwelijks te omvatten gemeenschap is, ik vertrouw de NCPN voor geen meter en minacht ze ook nog.
Toch ga ik van der Kluft een handje helpen in een poging die Filippijnse gemeenschap te doorgronden in simpele Jip en Janneke taal.

Jose Rizal de vader des vaderlands van de Filippijnse gemeenschap.

Jose Rizal (Juni 19, 1861 – December 30, 1896) leefde iets later dan Karl Marx (5 Mei 1818 – 14 Maart 1883) en hebben beiden filosofie gestudeerd. Helaas voor de aanhangers van Marx moest Rizal niets hebben van Marx daar Rizal geen revolutie wou die burgerslachtoffers zou eisen, Rizal was een man van overtuiging en zag de mens niet als een machine of produktiemiddel zoals Marx dat wel deed.
Rizal was ook multicultureel van geboorte wat Marx nooit was.
Marx geloofde enkel en alleen in marxistische arbeiders en droomde van een internationale organisatie waar maar 1 cultuur heersde, de dictatuur van het proletariaat. Rizal was een patriot, anti-koloniaal en wou de Filippijnen onafhankelijk hebben van Spanje en erkende de diverse culturen in de Filippijnen. Sison met zijn communistische 1-partijenstelsel wil in feite de Filippijnen degraderen tot een communistische kolonie van China(in de tijd van Mao) of een kolonie van Noord Korea. Dat is de reden dat veel Filipono’s en Filipina’s de schurft hebben aan Sison en hem wel degelijk uitgeleverd willen hebben. Dat is toch niet zo moeilijk te doorgronden van der Kluft?
Welnu van der Kluft de vader des vaderlands Rizal was trouwens iets meer dan de klaploper/parasiet en mislukte Filosoof Marx, hij was ook arts, muzikant, schilder, en nog veel meer.
Rizal was liberaal en tolerant maar begreep wel dat mensen het recht hebben om zichzelf te verdedigen, uiteraard met zo min mogelijk bloedvergieten of martelen. Daarom is de kans gering dat de martelende communist Sison op zijn beurt gemarteld zal worden, bovendien zijn zijn abjecte daden bekend en is martelen niet nodig.
Bij Krapuul kunnen ze wel hard kermen over het martelen van de regering van de Filippijnen maar over het martelen van Sison ligt men bepaald niet wakker.
Wat moet die regering dan doen om die fucking martelende maoisten van Sison te stoppen, leg dat een uit van der Kluft?
Rizal bijvoorbeeld is behoorlijk liberaal en tegen geweld maar nogmaals men moet zich wel kunnen verdedigen. Zeker als de communisten moorden plegen, concentratiekampen hebben (ook bekend als Goelag) en vaak de slachtoffers van de maoisten die gemarteld zijn nog een presenteren als slachtoffers van de regering.
Ik hoop dat van der Kluft eens ophoud mensen te belasteren.
Iedereen die namens een of andere nauwelijks te omvatten “gemeenschap” meent te kwekken verdient alle argwaan zoniet minachting.
is fout.
Als een gemeenschap nauwelijks te omvatten is moet je ze maar leren te omvatten, argwaan en minachting kan later wel.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: