Archive for augustus, 2011

Rizal versus Marx

augustus 23, 2011


Omdat Rizal 150 jaar geleden is geboren leek het mij handig om de nationale held van de Filippijnen eens toe te lichten door hem te vergelijken met Marx.

U Ziet een foto van Jose Rizal en een foto van Karl Marx.
Rizal leefde iets later dan Marx maar er zijn veel verschillen behalve het uiterlijk.

-Rizal was een liberale hervormer, Marx een revolutionair. Rizal nam het gelijk Marx op voor de armere mensen maar geloofde niet in de dictatuur van het proletariaat Marx wel, Rizal was er voor iedereen Marx niet. Rizal ging uit van samenwerking van diverse mensen en moest niets hebben van revoluties die veel mensenlevens zou kosten en had geen hekel aan mensen die gewoonweg veel geld verdienden. Marx moest het hebben van onrust stoken en probeerde bewust groepen tegen elkaar op te zetten, ter meerdere eer en glorie voor Marx uiteraard.

-Rizal was gelijk Marx een filosoof, maar Rizal moest niets hebben van de geweldadige theorien van Marx. Omdat Rizal een afgestudeerd arts was had hij veel meer respect voor het leven.

-Rizal kon altijd zijn eigen broek ophouden en verlangde van een ander dat die dat ook deed of in ieder geval dat probeerde. Rizal was geen profiteur en werkte voor zijn geld. Marx verspilde zijn familiekapitaal en kwam toen met het verhaal dat de minder bedeelden alles moesten krijgen opdat Marx als minderbedeelde vrolijk door kon gaan met parasiteren, Marx heeft nooit gewerkt en wou dat ook niet. Het leven op de kosten van Engels(een kapitalist notabene) was veel makkelijker.

-Rizal was een multicultureel figuur, van gemengd bloed.
Marx heeft nooit iets begrepen, wou niets weten van welke andere cultuur dan ook. Proletariers volgens de dogma’s was het enige wat Marx begreep en dan zonder godsdienst want dat was opium voor het volk nietwaar? Toen Joden ooit de zelfde rechten begonnen te eisen als Christenen waren de rapen gaar bij Marx en schreef hij iets over de zogeheten Judenfrage. “Ihr Juden seid Egoisten, wenn ihr eine besondere Emanzipation für euch als Juden verlangt.” Jammer dat de Marxisten toen niet af en toe de kreet moslims gebruikten ipv Joden. Rizal nogmaals had geen problemen met zoiets als multiculturele samenleving zolang men maar samenwerkt met respect voor elkaar.

-Rizal was niet alleen Filosoof en Arts maar was ook een verdienstelijk bioloog, musicus, schilder en sprak ook nog 22 talen. Marx was alleen Filosoof en eerlijk gezegd niet erg orgineel.

-Rizal deed geen onbezonnen zaken en was zich bewust van zijn daden. Marx leefde er op los en kreeg het als revolutionair/beroepsprofiteur, getrouwd en al voor elkaar zijn huishoudster zwanger te pompen. Zijn weldoener Engels mocht het kind opvoeden omdat de revolutionair Marx bang was voor zijn imago. Veel van de kinderen van Marx zijn uit armoede gestorven maar ook omdat Marx te belazerd was om te werken. Rizal geen kinderen, als opgejaagd wild wist hij dat dat gewoonweg niet kon.

-Rizal droomde niet van een wereldoverheersend systeem maar wou slechts de Filippijnen voor de inwoners van de Filippijnen wat de Spaanse kolonialisten uiteraard niet leuk vonden. Marx was een voorstander van een wereldomvattend systeem gebaseerd op zijn geschriften, met zijn dictatuur van het proletariaat gaf Marx ook te kennen dat democratie een vies woord was voor Marx.

Advertenties