Archive for september, 2011

De slachtoffers van Sison worden dood gezwegen

september 23, 2011


Tineke Strik(Groen Links) die Sison niet ziet als terrorist maar als slachtoffer.


Emine Bozkurt(PVDA) wil ook dat Sison van de terroristenlijst af moet, het feit dat Sison op zijn zachtjes gezegd slachtoffers heeft gemaakt is voor haar geen punt.

Inleiding

In dit land woont een allochtoon uit de Filippijnen, José Maria(Joma) Sison(oprichter van CPP/NDF en de NPA ) geheten die van uit zijn hoofdkwartier te Utrecht moord en verderf zaaide in de Filippijnen en het vermoedelijk nog steeds zal doen indien hij de kans krijgt.
Ook bekend is het feit dat de NPA gebruik maakt van kindsoldaten waarbij de kindsoldaten ook het risico lopen van sexueel misbruik en intimidatie, gebeurt vaker bij kindsoldaten.
Verder heeft de CPP/NDF/NPA in het verleden gebruik gemaakt van concentratiekampen, één van de weinige overlevenden heeft er zelfs een boek over geschreven (To Suffer thy Comrades).
Een recensie over dat boek is te lezen op het internet onder de titel Comrade Torturer.
De moordzuchtige praktijken van Sison’s organisaties zijn beschreven in het artikel met de titel Murder as Poilitics.
De autheur is Pierre Rousset van de 4e internationale en zo te zien zijn de praktijken van Sison en Co dermate walgelijk dat de 4e internationale zowaar een boekje open deed over Sison en Co.
Dit artikel is ook geschreven omdat in 2010 een iemand(een stadsgenoot) zich bij mij beklaagde omdat zijn schoonvader zich in de Filippijnen niet vrijelijk kan bewegen omdat hij bedreigd is door de troepen van Sison. Uiteraard kan Sison zich wel beklagen over zijn beperkingen.
Ik citeer nu even een Groenlinks schoothondje van Sison (mevr. Strik GroenLinks) : Ondertussen ondergaan ze een “civil death”, zoals de advocaat van Sison het zo treffend omschrijft: je bent er wel, maar zonder geld of huis, en zonder te mogen reizen, word je uit de samenleving gestoten.
Uiteraard heb ik gepoogd contact te leggen met Groenlinks, mevr. Strik in het bijzonder maar het enige dat Strik doet is kermen dat Sison onschuldig zou zijn en de slachtoffers van Sison kunnen op die manier niet bestaan. Strik heb ik menig email gestuurd, nooit een response gehad. Groenlinks gemaild, geen response. Strik zelfs gebeld en toen het antwoord gekregen dat ze nooit antwoord geeft aan mensen die een nickname gebruiken(ik gebruik dus Multidifficulti). Strik heb ik uitgelegd dat ik Multidifficulti ben en vroeg of mijn stadsgenoot langs kon komen wat ze in eerste instantie inderdaad niet wou. Omdat Strik op commando wel naar Sison ging om zijn klaagzang aan te horen kon ze uiteindelijk niet weigeren mijn stadsgenoot aan te horen. Daarna heb ik Strik nog 1 email gestuurd en uitgelegd dat Sison de irritante gewoonte heeft iedereen af te maken die kritiek heeft op Sison en als de criticus niet te pakken zou zijn de familie van de criticus alsnog omgelegd kan worden. Omdat ik familie heb in de Filippijnen en mij de faxen van Groenlinks gericht aan Sison nog voor de geest heb, verzocht ik Strik mijn naam geheim te houden. Van Strik verder nooit een antwoord gehad en na enige tijd Strik een mail gestuurd waarin ik het vertrouwen in haar op zegde. De uitspraak van een ander GL-lid “Dat Tineke strik niet reageert, is niet heel raar, zoals het ook niet makkelijk zal zijn om van groenlinks een duidelijke uitspraak te krijgen tegen allerlei avonturiers (zoals T Nijmeijer) die graag in verre landen de revolutionair uithangen.” bleek voor de volle 100% te kloppen.

Filippijnen Groep Nederland

Sison is de oprichter en leider van de Communist Party of the Philippines(CPP), het National Democratic Front(NDF) en de gewapende tak het New Peolpe Army(NPA). Alle organisaties hebben hun roots in de de Filippijnen maar zijn wel degelijk geholpen door de Filippijnen Groep Nederland (FGN) alwaar Evert de Boer al ruim 20 jaar de grote roerganger is. De FGN heeft in de beginjaren zelfs de bovenste verdieping van hun pand ter beschikking gesteld van het ronduit moordlustige NDF, Jan Schrama(FGN nog steeds de voorzitter) was missionaris van het Heilig Hart in de Filippijnen en Edgar Koning(FGN gerelateerd) was daar werkzaam op een school toen in 1973 het NDF werd opgericht. Beiden kenden Ed de La Torre(NDF) en Jalandoni(NDF) goed.
Schrama, Koning en een aantal anderen namen in de zomer van 1975 het initiatief voor de oprichting van een Europees NDF-netwerk. Mocht U de nog steeds bestaande FGN bellen en vragen hoe dat zit met de contacten tussen het NDF en de FGN dan zult U op zeker een briesende Evert de Boer tegen komen die iedere connectie met het NDF en of Sison ontkent en Evert begint dan gelijk te zeiken dat het al 20 jaar geleden was en we vooral niets mogen verwachten van Jan Schrama omdat hij zo oud zou zijn.
Schrama is naar mijn weten nog steeds voorzitter van de FGN en als we Schrama buiten beschouwing moeten laten vanwege zijn hoge leeftijd vraag ik mij in alle ernst af waarom de FGN een stokoude voorzitter heeft waar we uiteraard geen kwaad over mogen zeggen. Ik heb Evert maar niet lastig gevallen met mijn stadsgenoot wiens schoonvader bedreigd is door Sison en Co daar ik de leugens van de voormalige fondsenwerver van Sison zat ben.
In het artikel De schone kleren van comrade Evert de Boer doet ene Eric Peter een paar rake uitspreken over Evert waarbij René Danen(GroenLinks) ook nog als strijdmakker van Evert op de proppen komt.
In een artikel van Tambuli beweert Evert het volgende : Sison heeft alle recht om een eerlijke procesgang te eisen en het zou een goede zaak zijn als de beslissing van de Nederlandse regering en de EU om hem op de lijst van terroristen te zetten ongegrond zou worden verklaard. De CPP is geen terroristische organisatie, net zomin als het NPA. Het streven naar een één-partij-staat volgens communistisch model mag niet ieders droom zijn, met terrorisme heeft het op zich weinig te maken. Bovendien houden de bewegingen zich bezig met het verbeter van de levensomstandigheden voor boeren en arbeiders, waar niets op tegen kan zijn. Wat niet wegneemt dat ze zich regelmatig bedienen van gewelddadige, terroristische methoden.
Welnu als het zich regelmatig bedienen van gewelddadige, terroristische methoden niet mag leiden tot het plaatsen van iemand of zijn organisaties op de lijst van terroristen dan weet ik het ook niet meer. Mocht Sison geen terrorist genoemd worden dan mag de FGN dan toch in verband gebracht worden met financiering van Sison en co? Vanwaar de paniek bij de FGN, we verbeteren de levensomstandigheden voor boeren en arbeiders en niet te veeel zeuren over mensenrechten. De CPP en het NPA hebben hun eigen opvattingen over mensenrechten. In een discussie hierover in het begin van de jaren negentig, verklaarden beide groepen publiekelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet te erkennen en als een instrument van de kapitalistische wereld te zien. Het NPA kent maar één straf: de doodstraf.

Politieke steun van de linkse kerk

Groenlinks:

Boter op het hoofd heeft ook Groenlinks die altijd tot in het uiterste ging om Sison maar te helpen en salonfähig te houden. Gedurende de Quimpo-affaire heeft GL toen onder leiding van Andree van Es het voor elkaar gekregen de toenmalige BVD valselijk te beschuldigen om zodoende Sison de kans te geven om de BVD (en ook de CIA)van zich af te schudden waarna Sison als vanouds verder kon met zijn moordzuchtige zuiveringen zonder lastige pottenkijkers. Volgens GL had de BVD/CIA combinatie een toemalige medewerker van Sison, Quimpo geheten onder te zware druk gezet om te gaan spioneren bij Sison. Het verhaal van GL is leugenachtige agitprop van Sison. De werkelijke situatie is beschreven door Quimpo himself in The Left and Democratisation in the Philippines.
Vanuit de 2e kamer heeft Groenlinks regelmatig allerlei stukken gefaxed naar het NDF ze zijn te bewonderen bij Peter Siebelt ik heb ze zelf gezien.
Mevr. Vos bakt het namens GL behoorlijk bont op een pagina van Defend(sison) alwaar Vos het voor elkaar krijgt om ieder linkse vermoorde dode als slachtoffer van de Filippijnse regering te beschouwen dit terwijl Sison als een beest linkse en rechtse laat vermoorden.
Mevr. Strik wil uiteraard Sison van de terroristenlijst en geeft nooit thuis op welke email dan ook.
Uiteraard is de bewijslast tegen Sison volgens Strik te mager, hoewel ik het eerder genoemde verhaal van de 4e international “Murder as Politics” reden genoeg kan vinden om Sison aan te gaan klagen. Quimpo van de eerder genoemde Quimpo-affaire zou trouwens ook een aardig duitje in de zak kunnen doen wat betreft verklaringen tegen Sison. Quimpo is op facebook te vinden en redelijk open en eerlijk. Quimpo heb ik een mail gestuurd en kreeg warempel antwoord, wat bij Groenlinks onmogelijk is. Over de Quimpo-affaire stelde hij het volgende Sison has been distorting the whole “Quimpo affair” to serve his own purposes. He writes in his book, for instance, that the CIA managed to recruit me, that it paid for my trip to the US and that it paid for my PhD studies in the Australian National University. All these are false.
Wat aardig klopt want het doel van Sison was om van de BVD/CIA af te komen om zodoende zonder lastige pottenkijkers verder te kunnen gaan met de nogal bloederige zuiveringen binnen de NDF/CPP. Het heeft Kintanar het leven gekost, met dank aan Groenlinks.
Quimpo bekende ook dat Groenlinks toen samen werkte met Sison om zodoende de BVD/CIA aan te klagen met de nodige laster. Als bijlage kreeg ik ook het verhaal Why Kintanar Was Killed – The Real Story opgestuurd. In dat verhaal is te lezen dat de organisatie van Sison op een bepaald overging tot het uitgeven van valse dollars. Dit gebeurde vanuit Nederland want in februari 1990 werd de 43-jarige Nederlander Dolf Hautvast in Genève gearresteerd omdat hij vals geld bij zich had. Pas acht jaar later(na zijn vrijlating) is hij bereid te vertellen over zijn betrokkenheid bij de Fillipijnse vrijheidsstrijd, de geldtransporten en het laatste fatale transport.
Mochten Strik en of Groenlinks alsnog Sison van de terroristenlijst krijgen dan kan Sison alsnog aangepakt worden vanwege distributie van vals geld vanuit Nederland. Zal Strik niet leuk vinden daar de tante al te kennen gegeven heeft dat ze het niet leuk kan vinden dat er alsmaar nieuwe aanklachten tegen Sison komen. Het lijkt mij dan ook beter indien mevr. Strik maar geen contact opneemt met Quimpo en of de fam. Kintanar en dit (Rivalry Blamed in Philippine Communist Leader’s Death – 2004-09-27
)
of dit (Philippines Braces For Possible Attacks After Arrest of Communist Party Leader in Holland
)
en zeer zeker dit (An urgent call to the NDF and the GRP regarding the recent killings of farmers) niet te lezen.
Nogmaals aan GroenLinks zal mijn stadsgenoot niet veel hebben.

de SP
Wat de SP betreft ben ik gematigd positief daar die club in ieder geval wel reageert, Groenlinks kan daar wel degelijk een voorbeeld aan nemen. De SP heb ik in 1e instantie benaderd per telefoon en toen ik de naam Sison liet vallen werd ik direct doorverbonden en kreeg de assistent van Harry van Bommel aan de lijn die zo te zien het nodige van de Filippijnen afweet. Eenmaal in gesprek met Guido kreeg ik te horen dat het Guido bekend is dat dat Walden Bello (een linkse legale politicus in de Filippijnen en ook nog andersglobalist gelijk Harry van Bommel) bedreigd is door Sison en Co. Helaas heeft dit nooit geleid tot protesten bij de SP omdat het er tussendoor is geglipt. Guido was het met mij eens dat dat eigenlijk best wel wat genant was en begreep dondersgoed dat veel linkse politici, boerenleiders, journalisten, etc vermoedelijk omgelegd zijn door Sison en Co. Prima houding, open en eerlijk en met Guido heb ik geen problemen. Jammer dat van Bommel achteraf zijn mond niet open doet, het is te lang geleden(5 jaar) volgens Harry van Bommel. Vreemd genoeg was Harry wel bezig op zijn blog met een akkefietje uit de tijd dat Indonesië nog bij Nederland hoorde maar Harry heeft wel toegezegd dat bij mensenrechtenbesprekingen in de 2e kamer de bedreigingen en moorden van Sison en Co aan de kaak gesteld zullen worden.
Dan zal hij vermoedelijk ruzie krijgen met Anja Meulenbelt want die beweert het volgende :
Tiny(kox) en ik ontvangen een paar mensen die opkomen voor de rechten van Filipijnen. Daar worden onder het regime van Gloria Macapagal Aroyo (fijn, een vrouw als staatshoofd) bijna wekelijks mensen van de oppositie vermoord. Vakbondsleiders, priesters, journalisten, mensenrechtenactivisten tot nu toe minstens vierhonderd, en dan zijn er nog de mislukte aanslagen, kidnappings, mensen die zonder proces worden opgesloten of zomaar ‘verdwijnen’. Protestmarsen en demonstraties worden met geweld de kop in gedrukt. Van Baya Muna (Peoples First Party) waar nu twee vertegenwoordigers ons in de Eerste Kamer bezoeken, Consi Lozano en Rio Mondelo, samen met Theo Droog van de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging, zijn al zes mensen vermoord.
Nou zijn Anja en Tine bepaald niet de meest heldere lichten in de partij en wat Meulenbelt zegt is onzin. Baya(n) Muna is geen Peoples First Party maar Nation First Party en de Bayan Muna is een partij die nauw samen werkt met de NPA van Sison. Echt fris kan ik de Bayan Muna niet noemen lees het stuk over die partij geheten Bayan Muna and the NPA eens en U begrijpt dat Anja zoals gewoonlijk onzin uitkraamt.
De door Anja zo geprezen NFS van Theo Droog en ook Jan Beentjes is een walgelijke smerige organisatie die maling heeft aan burgers en democratie, Gewapende revolutie, niet burgerlijke verkiezingen is het antwoord op de verdieping van de crisis van de natie aldus het NFS. Het NFS heeft ook nog een hoog pro-Noord-Korea gehalte neem nou Jan Beentjes(NFS).
Het is trouwens bij het NDF en andere organisaties van Sison een goede gewoonte om Noord Korea te verheerlijken
Anja heb ik trouwens ook verteld dat Walen Bello door haar mede-marxisten is bedreigd, het verslag valt te lezen in Wat Meulenbelt niet wil weten.
Hoe sympathiek Guido ook mogen zijn, laat maar zitten vanwege Tine Kox en Anja Meulenbelt. Laten we maar wachten op Harry van Bommel die bij het behandelen van mensenrechten Sison dan eindelijk zal gaan aanpakken al was het maar in de naam van zijn mede andersglobalist Walden Bello.

de PVDA

Hoe lullig het moge klinken, de PVDA heeft wat Sison betreft een behoorlijk pak boter op het hoofd.
Jan Pronk heeft als ontwikkelingsgoeroe en minister gezorgd voor geld voor Sison en co, onderzoek naar besteding van dat geld is duidelijk gesaboteerd (vond de VVD niet leuk) het is te lezen in Nederland vrijplaats voor terroristen en criminelen.
In dit artikel stelt Albayrak(PVDA) dat Nederland geen vrijplaats voor terroristen en criminelen mag zijn en dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan.
Kortom bij de PVDA zijn er dus mensen die weten van de praktijken van Sison, hoe hard GroenLinks ook moge ontkennen.
Vreemd genoeg gaf het ISS van Jan Pronk wel de ooit de aula van het ISS ter beschikking van Defend om daar een persconferentie te geven. En dat ISS ook nog een plaats waar Sison en Co vrolijk en ongestoord filippijnse studenten op een nogal achterbakse manier kon gaan ronselen. Er is duidelijk iemand van Sison actief bij het ISS.
Om het af te maken wil Europarlementslid Emine Bozkurt (PvdA) dat de Europese Unie terreurverdachten meer rechten geeft. Bozkurt wijst onder meer op de Filipijnse communistenleider Jose Maria Sison, die na jaren in Nederland gewoond te hebben werd gearresteerd en op de terreurlijst werd geplaatst. Het Europees Hof van Justitie oordeelde later dat dat er in die zaak fouten werden gemaakt. Sison’s advocaten mochten bijvoorbeeld zijn stukken niet inzien.
Emine Bozkurt nog gemaild(geen response) haar opgebeld en kreeg van de medewerker te horen dat ik ooit nog response zou krijgen. Nu zegt de PVDA wel dat iedereen mee telt maar de PVDA maakte zich tot op heden alleen maar druk over de rechten van Sison maar de slachtoffers tellen klaarblijkelijk niet of veel minder mee. Ik heb de PVDA sinds eind november 2010 al achter de broek gezeten met deze vraag maar response krijgen is bij deze toko lastig, Ze wekken op deze manier toch echt de indruk dat De slachtoffers van Sison kunnen dood kunnen vallen.

De rest van de aanhang van Sison

Sison krijgt ook steun van de NCPN.

Het artikel betreffende de ronselpraktijken van Sison bij het ISS van Jan Pronk kwam ik in het engels tegen op de interneteditie van de Munting Nayon. De Munting Nayon is zo zoetjes aan de spreekbuis van Sison en Co aan het worden. Als je de eindredacteur(Eddie Flores) van dit blaadje er op aan spreekt dat er eigenlijk alleen pro Sison agitprop staat vermeld terwijl er toch een boel te vertellen is over de negatieve kanten van Sison krijg je altijd te horen “Go to the other media”. En zo geschiede daar dit artikel op het Vrije Volk verschijnt.
Op het eerder genoemde Munting Nayon heb ik Migrante (Grace Punongbayan) al tevoorschijn zien komen, het NDF, Sison himself, de Pinay sa Holland-Gabriela(Maitet Ledesma), het NFS.
Theo Droog(NFS) is getrouwd met Myrna Droog-Naiz(Pinay sa Holland-Gabriela) dus toen het NFS bij Meulenbelt op de blog verscheen was de Pinay sa Holland-Gabriela combinatie er als kippen bij om Theo te helpen maar de naam Myrna werd om belangenverstengeling te vermijden niet gebruikt. Toen moest Consie Lozano de kar trekken en de opmerkingen van Consie werden onder de naam van Anja zo haar blog in gezet. Die Anja kan je toch van alles wijs maken, ze had zo te zien niets in de gaten. Maar onderhand hebben eerder genoemde figuren geen enkele medelijden met de slachtoffers van Sison. Die kunnen echt doodvallen, het liefst zo snel mogelijk opdat er geen nieuwe aanklachten zullen komen.

Advertenties