Archive for maart, 2012

Europa als vrijhaven voor terroristen

maart 12, 2012


Foto van boven naar beneden
Abdulvahap Ekinci
Joma Sison

Omdat ene Abdulvahap Ekinci lid van de Turkse Hezbolla naar Nederland is gevlucht en wij hem volgens de Europese unie niet mogen uitleveren aan Turkije is men bij het CDA behoorlijk boos.

De 41-jarige Abdulvahap Ekinci is in 2001 veroordeeld voor lidmaatschap van de Turkse organisatie Hizbollah en heeft zijn straf in Turkije uitgezeten, vertelde zijn advocaat, Yasar Özdemir.

Nu wil Turkije Ekinci nog voor de rechter brengen voor het willen omverwerpen van de republiek.

De rechtbank in Groningen is het met de advocaat eens dat het hier om de verdenking van een politiek delict gaat,

Zowel volgens de Nederlandse Uitleveringswet als volgens het Europees uitleveringsverdrag mag iemand voor een politiek misdrijf niet worden uitgeleverd, zo staat in de uitspraak.

Kortom indien U in een ander land op uiterst ondemocratische manier de regering omver wil brengen en U moet vluchten, kom naar Europa, doe alsof U een vrijheidsstrijder bent en stel ook nog dat het om een politieke zaak gaat en U kunt blijven. Zelfs al bent U een facist, moordenaar, bureaumoordenaar het maakt niets uit we leveren in Europa geen mensen uit om politieke redenen en op die manier is Europa een vrijhaven voor terroristen aan het worden en heeft de CDA dat goed in de gaten, het werd tijd.

Vervelend genoeg zal de linkerkant van het politieke spectrum in dit land eeerder genoemde conclusie tegenspreken maar dat is omdat uitgerekend de linkse partijen in Nederland en ook in Europa grotendeels verantwoordelijk zijn voor het feit dat terroristen in Europa buiten schot blijven. De zotte europese regels wat mensenrechten betreft zijn namelijk door uitgerekend linkse partijen voorgesteld en ingevoerd.

Als meest belazerde voorbeeld is bijvoorbeeld de campagne van Groenlinks en de PVDA om de filippijnse terrorist en bureaumoordenaar Sison maar een visum en een uitkering te geven.
In het verleden heb ik het daar al over gehad onder het motto Nederland vrijplaats voor terroristen en criminelen
Dit omdat Wilders terecht Sison wou terugsturen naar de Filippijnen maar dat feest ging niet door omdat Albayrak stelde :

Ze(Albayrak) is het met de fractie van Geert Wilders eens dat Nederland geen vrijplaats voor terroristen en criminelen mag zijn en dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan. Maar de bewindsvrouw stelt ook dat ze de mensenrechten en internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), moet respecteren.

Op grond van artikel 3 van het EVRM is het niet mogelijk Sison uit te zetten, omdat dat artikel bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Dat de doodstraf inmiddels is afgeschaft op de Filippijnen, maakt daarbij volgens Albayrak niet uit.

U leest het goed : Dat de doodstraf inmiddels is afgeschaft op de Filippijnen, maakt volgens Albayrak niet uit.
Dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan is maar bijzaak, hoofdzaak is en blijft dat misdadigers in het buitenland onder het mom van (vaak linkse) politiek kunnen moorden, afpersen etc en ze in Europa botweg niet aangepakt kunnen worden. Daar hebben vaak linkse lieden nu wel voor gezorgd en de belastingbetaler kan opdraaien voor de kosten.
Heel slim gezien van deze linkse lieden, op die manier blijven vaak moordzuchtige “vrijheidsstrijders” buiten schot en kan links weer vrolijk gillen dat ze “vrijheidsstrijders” zal ondersteunen. Uiteraard geen rekening houdend met de slachtoffers van die “vrijheidsstrijders”.

Mocht bijvoorbeeld ene Robert Mugabe noodgedwongen zijn land moeten verlaten omdat hij het onderspit delft na een revolutie, dan kan hij het beste maar naar Nederland of een ander land in Europa vluchten en zich voordoen als een politieke vluchteling.
Nogmaals zowel volgens de Nederlandse Uitleveringswet als volgens het Europees uitleveringsverdrag mag iemand voor een politiek misdrijf niet worden uitgeleverd.
Kortom Robert Mugabe kom maar naar Nederland als de bevolking je moordzucht niet meer accepteert, Groenlinks zal wel voor je zorgen want je bent LINKS.
Dit helaas ook van toepassing op Mengistu Haile Mariam die naar mijn weten ondergedoken is bij eerder genoemde Mugabe.

Bij de kwestie Sison maakte die mongolen van Krapuul het nog bonter.
die stelde het volgende :

De doodstraf is afgeschaft in de Filipijnen maar als het aan de PVV ligt zullen ze communistenleider Sison wel even terugsturen naar de Filipijnen zodat ie kan worden doodgemarteld. Gelukkig bestaat er in dit land nog zoiets als Justitie.

Met geen woord repte die mongolen van Krapuul over de het gegeven dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan volgens Albayrak.
Op die manier dachten die mongolen van Krapuul 2 vliegen in 1 klap te kunnen slaan. Wilders als onmens neer zetten daar hij van folteren zou houden en ook de communistenleider Sison zielig laten voordoen opdat de smerige kutstreken van Sison onbesproken zouden blijven. Blijft uiteraard de vraag of Sison doodgemarteld zal worden, Krapuul gaat wel echt kort door de bocht met zijn agitprop. Wat de regering van de Filippijnen betreft zal Sison namelijk niet doodgemarteld worden hoewel Sison’s organisaties wel degelijk mensen dood heeft laten martelen, lees het volgende er maar op na De CPP en het NPA hebben hun eigen opvattingen over mensenrechten. In een discussie hierover in het begin van de jaren negentig, verklaarden beide groepen publiekelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet te erkennen en als een instrument van de kapitalistische wereld te zien. Het NPA kent maar één straf: de doodstraf.
Of dit uit hetzelfde artikel

Zo maakte de Philippine Daily Inquirer op 2 november 2002 melding van een demonstratie tegen de praktijken van het NPA in de gemeente Castilla, Sorsogon in Bicol, waar 24 van de 34 dorpen onder controle staan van het NPA. Vijfhonderd mensen grepen de viering van Allerzielen aan om hun ongenoegen te uiten over de executies van het NPA. Volgens woordvoerders van de demonstranten zijn er de laatste tien jaar in Castilla ruim honderd mensen door het NPA omgebracht. De meeste slachtoffers waren burgers die weigerden samen te werken met het NPA. Het gruwelijkst zijn de openbare executies. Een van de meest recente slachtoffers was raadslid Homer Garcia uit het dorp Cumadcad, die geboeid naar het dorpsplein werd gebracht. Nadat het NPA de bevolking bijeen had geroepen werd hij verschillende malen gestoken en vervolgens geëxecuteerd. Het NPA rechtvaardigt dit soort acties met het argument dat het gaat om vijanden van het volk en dat ze met de openbare executies een voorbeeld willen stellen.

Bij het CDA is in ieder geval het muntje gevallen nu de rest van Nederland nog.

Advertenties