Archive for the ‘politiek’ Category

De ruwe werkelijkheid betreffende massa immigratie

september 12, 2013De laatste tijd begint men vanuit bijvoorbeeld vanuit de EU hard te kermen dat wij meer immigranten moeten opnemen omdat er nogal veel mensen last schijnen te hebben van de zogeheten arabische lente. Vreemd genoeg stellen dat soort figuren dat wij die immigranten nodig zouden hebben. We hebben een crisis, werkelozen bij de vleet en vanuit de PVDA spreekt men zelfs van het verdringen van arbeidersplaatsen door de enorme toeloop vanuit het oostblok. Zwaar tegenstrijdige zaken dus. Maar het kan uiteraard nog gekker. De immigratiefreaks stellen dat immigratiebeperking voorstellen uiterst rechts zou zijn, zeg maar Wilders zijn zin geven.
Nooit geweten dat de PVDA een onderdeel is van de PVV dus klopt er iets niet.
Inderdaad heeft de tsunamie van oostblokkers geleid tot verdringing van vaak laag geschoolde nederlandse arbeiders, parasieten zoals de Bijstandskoning uitgezonderd.
In de kassen kom je tegenwoordig geen nederlander meer tegen, Pools en andere talen uit het oostblok zijn daar tegenwoordig dominant. Mede omdat te veel landgenoten te belazerd zijn om het smerige werk te doen voor een laag salaris. Is er dan soelaas voor hoger geschoolde personen die een of andere zandbak met het nodige geweld willen ontvluchten? Nee in de conflictgebieden van de arabische lente is het opleidingsniveau laag en bovendien zijn goed opgeleide figuren, als ze er al zijn nodig voor de heropbouw van het land toch?
Maar het kan nog gekker, wat heet knettergek!

Enige jaren geleden was er hier een tekort aan verpleegsters en is een proef gedaan om enige verpleegsters uit de Filippijnen maximaal 2 jaar toe te laten en daarna moesten ze terug. Hadden het arabische verpleegsters geweest dan was er uiteraard niets aan de hand geweest. Hoewel dit soort figuren altijd klagen over te veel onbedekte huid, het niet willen omgaan met een patient van de andere sexe en noem maar op, je bent een racist als je deze aanwinst wil weigeren nietwaar. Zo racistisch als de linkse kerk nou eenmaal is wat betreft de Filippijnen geschiede het dat de verpleegsters uit de Filippijnen na 2 jaar moesten oprotten. We zouden een braindrain veroorzaken in de Filipijnen hoewel er daar ieder jaar een tsunamie van verpleegsters afstudeert.

De argumentatie dat we figuren uit arabische landen moeten opnemen omdat er burgeroorlogen aan het woeden zijn is potsierlijk. In de Filippijnen heeft men maar liefst twee burgeroorlogen, met jihadisten en van die godvergeten kutcommunisten. De laatste groep, die communisten uit de Filippijnen hebben er echt een zooitje van gemaakt zie de Digos massacre hoewel de moslims er ook een puinhoop van maken zie de Miguindanao massacre. Kortom waarom moeten wij arabieren op de vlucht vanwege hun interne twisten ruimhartig toelaten maar wel zeiken over verpleegsters uit de Filippijnen?
Nog gekker zit hem in het feit dat de PVDA uit België consequent altijd die godvergeten comunisten een handje boven het hand heeft gehouden, gelijk de linkse kerk in Nederland. Hiermee hebben bovenstaande figuren dus de werkdruk van de verpleegsters zwaar opgevoerd en dan durft notabene de PVDA uit Belgie over een braindrain wat verpleegsters uit de Filippijnen. Hadden die klootzakken uit Belgie en de linkse kerk in Nederland die godvergeten maoisten eens met de kloten in het bok gezet dan hadden de verpleegsters uit de Filippijnen een minder zware werkdruk gehad. Fuck de PVDA Belgie met die idioot van een Koen Hosteyn

Advertenties

ARMM

november 23, 2012

Redelijk recent heeft de regering van de Filippijnen een deal gesloten met de moslims wat moet leiden tot de Autonomous Region of Muslim Mindanao.
Op deze manier kunnen moslims in hun gebied autonoom functioneren. Op zich prima daar men in de Filippijnen de moslims hun eigen boontjes kunnen laten doppen en men daar af is van het gezeur van de moslimbevolking die steen en been klaagt op een manier die mij niet aanstaat.
Wat mij niet aanstaat is het feit dat die moslims claimen dat zij de orginele bewoners zijn van Mindanao en in wezen ook van het complete land. Die eer is toch echt (zoals eerder gesteld) voor de Aeta. De Aeta en alle native bewoners van de Filippiujnen zijn animisten, de Islam kwam pas ongeveer in het jaar 1300 op de proppen. Dus de claim dat de Islam het orginele geloof is van de Filippijnen klopt niet. Voor de moslims het gehele land inpikten waren er al andere geloven.
De ooit gevonden koperen platen laten zien dat er ook hindoes waren voor de Islam en later de katholieke spanjaarden er kwamen.
Ooit beweerde een moslimreaguurder van deze site op Geenstijl dat moslims in de Filippijnen hun geloof niet mochten belijden maar dat is hierbij klinklare onzin gebleken.
In de Filippijnen is het suikerfeest zelfs een nationale feestdag. Dit ondanks het feit dat de suiker in de Filippijnen aan vervanging toe is, er wordt nu op grote schaal Stevia geplant maar dit ter zijde.

Groot probleem met de ARMM zit hem in het feit dat de heren en dames moslims elkaar regelmatig de hersens inslaan zoals bij de confrontatie tussen de Ampatuan en de Mangundatatu clan (allen moslims). Het leger kon de puinhoop opruimen en kreeg uit linkse hoek en moslim hoek het verwijt dat die de schuldige partij zou zijn. Maar goed binnenkort mogen moslims nogmaals het zelf uitzoeken hoewel het gevaar van de Abu Sayaf en of de Jemaah_Islamiyah latent aanwezig blijft, met Takfi(e)r bedrijvende kharidjieten is het onmogelijk tot vrede te komen.

Een ander probleem zit hem in het gegeven dat Sulu in die ARMM zit terwijl de sultan van Sulu in wezen de eigenaar is van Sabah.
De engelse Wikipedia zegt ons het volgende over Sabah:
Sabah hence entered Malaysia as an autonomous state
Samenvoegen van Sabah en de ARMM zou op zich een prima idee zijn, 2 autonome moslimgebieden tot 1 autonoom iets. Maar dat zal nooit gebeuren daar Sabah door op een koloniale manier uitgeperst wordt door Malesie. Nogmaals de Wicked Wikipedia:
95% of the profits from Sabah’s immense natural resources are taken by the federal government.

Ook problematisch zit hem in het gegeven dat in de ARMM men rekening moet houden met de rechten van minderheden aldaar. Dit is de reden dat het vorige verdrag dat afgesloten was de prullenbak ingemikt werd door het hooggerechtshof in de Filippijnen. Zo zal een Pinoy toch echt zijn lechon in alle vrede moeten kunnen consumeren. Men zal binnen de ARMM echt rekening moeten houden met minderheden, het is de Gaza niet wat Judenfrei opgeleverd werd.

Marxisten als Racisten

augustus 13, 2012

61km2.jpg

Veel mensen denken, ten onrechte dat Karl Marx een persoon was die als witte ridder (hoewel witte ridder eigenlijk niet van toepassing is) streed tegen ongelijkheid en racisme. Helaas het is niet waar, Marx was een rancuneuze dictator met gelukkig weinig macht en is de dictatuur van de proleet-ariers in dit land geen werkelijkheid geworden. Sorry Anja Meulenbelt.

In een brief aan zijn vriend Friedrich Engels schreef Marx bijvoorbeeld over de Duits-Joodse socialist Lasalle dat de uiterlijke kenmerken van deze “Joodse nikker” zouden laten zien dat Lassalle “van de negers afstamt die zich bij de stoet van Mozes uit Egypte aansloten”. Een andere mogelijkheid was dat “zijn moeder, of grootmoeder van vaders kant, zich met een neger kruiste”. “Welnu”, schreef Marx verder, “deze verbinding van Jodendom en Germanendom, met de negroïde basissubstantie moet wel een zonderling product voortbrengen. De opdringerigheid van deze knaap is ook nikkerig”.

Zo ging Marx dus om met personen die wat Marx betreft niet zuiver genoeg in de leer van Marx waren. Als het Marx niet beviel en je behoorde tot een minderheid was Marx niet te belazerd om de rassenkaart te spelen. Ik weet niet of Meulenbelt hiervan terug heeft.

Vergeet niet dat Joden in de tijd van Marx zwaar gediscrimineerd werden en alleen maar vrije beroepen zoals advocaat en bankier mochten hebben. Die situatie zorgde ervoor dat veel Joden noodgedwongen als bankier door het leven moesten en als het economisch wat minder ging kregen vooral joodse bankiers de wind van voren. Door Joden te dwingen om het beroep van bankier te spelen was men dus bezig de kat op het spek te binden en gilden de marxisten om het hardst dat de joodse kat klaarblijkelijk op het spek zat. Marx gaat verder: “Wat is de wereldlijke eredienst van de Jood? De sjacher. Wat is zijn wereldlijke goed? Het geld”. De sleutel tot “het Joodse vraagstuk” ligt voor Marx zodoende in de opheffing van deze wereldlijke grondslagen van het Jodendom, het kapitalisme dus, Joden beheersen het grootkapitaal. Zo schreef de anarchist Michael Bakoenin over de Joden: “Met één voet staan ze in het bankwezen, met de andere in de socialistische beweging, met hun achterwerk zitten ze in de Duitse pers.”

Toen Joden in de tijd van Marx dezelfde rechten gingen eisen als bijvoorbeeld Christenen waren de rapen gaar bij Marx die slechts 1 religie accepteerde met maar 1 God, het Marxisme met Marx als godheid. Verhaaltjes van de marxistische Anja Meulenbelt dat zij zo voor het multiculturele zou zijn kan men dus beter met een kilo zout nemen.

Minder platvloers was Marx’ later gebundelde briefwisseling die in het Nederlands verscheen onder de titel “Over godsdienst, staat en het Joodse vraagstuk”. Marx constateert daarin dat niet zozeer de religie afgeschaft moet worden, als wel het aardse onrecht dat eraan ten grondslag ligt. Zonder die basis van ellende en honger zou de godsdienst een snelle dood sterven. Maar dat gold volgens hem alleen voor het christelijke geloof en blijkbaar niet voor het Jodendom. Want waar hij als wereldlijke grondslag voor het christendom onrechtvaardigheid en sociale ellende noemt, is dat voor het Jodendom “de praktische behoefte, het eigenbelang”. Vervang in dit verhaal eens voor de grap het woord Jood of Joden door Moslim of Moslims en Meulenbelt zou gaan briezen. Kankeren op Joden moet en kan bij Meulenbelt maar als Marx nou het volgende had gesteld over Lasalle wat dan Anja?

In een brief aan zijn vriend Friedrich Engels schreef Marx bijvoorbeeld over de Duits-Islamitische socialist Lasalle dat de uiterlijke kenmerken van deze “Islamitische nikker” zouden laten zien dat Lassalle “van de negers afstamt”. Een andere mogelijkheid was dat “zijn moeder, of grootmoeder van vaders kant, zich met een neger kruiste”. “Welnu”, schreef Marx verder, “deze verbinding van de Islam en Germanendom, met de negroïde basissubstantie moet wel een zonderling product voortbrengen. De opdringerigheid van deze knaap is ook nikkerig”.

Nogmaals Joden vroegen toen dezelfde rechten als bijvoorbeeld Christen en het antwoord van Marx en Co was niet mals.

Gij, joden, zijn egoïsten, wanneer gij een bijzondere bevrijding voor u als Joden verlangt. Gij moet als Duitsers aan de politieke bevrijding van Duitsland, als mensen aan de menselijke bevrijding arbeiden en de bijzondere soort van uw verdrukking en van uw smaad niet als uitzondering op de regel, maar integendeel als bevestiging van de regel voelen.

Of verlangen de joden de gelijkstelling met de christelijke onderdanen? Dan erkennen zij de christelijke staat als gerechtigd, dan erkennen zij de regering der algemene onderdrukking. Waarom mishaagt hun het speciaal juk, wanneer hun het algemene juk aanstaat? Waarom moet de Duitser in de bevrijding der Joden belang stellen, wanneer de jood niet in de bevrijding der Duitsers belang stelt?

Nomaals vandaag zijn het Moslims die in Israel, Palestijnen die dezelfde rechten eisen als Joden hoewel Moslims in Isreal eigenlijk niet echt last hebbeb van discriminatie. Maar Meulenbelt stelt niet:

Gij, moslims, zijn egoïsten, wanneer gij een bijzondere bevrijding voor u als Moslims verlangt. Gij moet als Israeliers aan de politieke bevrijding van Israel, als mensen aan de menselijke bevrijding arbeiden en de bijzondere soort van uw verdrukking en van uw smaad niet als uitzondering op de regel, maar integendeel als bevestiging van de regel voelen.

Of verlangen de moslims de gelijkstelling met de joodse onderdanen? Dan erkennen zij de joodse staat als gerechtigd, dan erkennen zij de regering der algemene onderdrukking. Waarom mishaagt hun het speciaal juk, wanneer hun het algemene juk aanstaat? Waarom moet de Israelier in de bevrijding der Moslims belang stellen, wanneer de moslim niet in de bevrijding der Israeliers belang stelt?

Nogmaals Marxisten maken het dermate bont dat Wilders er ziek van wordt maar ja Wilders is uitgerekend door Marxisten neergezet als een racist. Neem nou de bijvoorbeeld Jalandonie, een marxist in hart en nieren en vaak gezien bij het door Meulenbelt de hemel in geprezen NFS. Zonder enige gene begon die ooit te kermen over het beschermen van de purity of the race, het betrof hier de Moro’s (moslims uit de Filippijnen). Hoezo purity of the race. Marxisten zijn toch multicultureel. Of neem comrade Allende. Allende had in de jaren dertig en veertig dezelfde ideologie die hij uitdroeg als de Nazi’s. Hij had ook zo zijn rassenleer, waarin hij slechte eigenschappen koppelde aan uiterlijk.

Nogmaals Marxisten zijn redelijke Racisten.

Europa als vrijhaven voor terroristen

maart 12, 2012


Foto van boven naar beneden
Abdulvahap Ekinci
Joma Sison

Omdat ene Abdulvahap Ekinci lid van de Turkse Hezbolla naar Nederland is gevlucht en wij hem volgens de Europese unie niet mogen uitleveren aan Turkije is men bij het CDA behoorlijk boos.

De 41-jarige Abdulvahap Ekinci is in 2001 veroordeeld voor lidmaatschap van de Turkse organisatie Hizbollah en heeft zijn straf in Turkije uitgezeten, vertelde zijn advocaat, Yasar Özdemir.

Nu wil Turkije Ekinci nog voor de rechter brengen voor het willen omverwerpen van de republiek.

De rechtbank in Groningen is het met de advocaat eens dat het hier om de verdenking van een politiek delict gaat,

Zowel volgens de Nederlandse Uitleveringswet als volgens het Europees uitleveringsverdrag mag iemand voor een politiek misdrijf niet worden uitgeleverd, zo staat in de uitspraak.

Kortom indien U in een ander land op uiterst ondemocratische manier de regering omver wil brengen en U moet vluchten, kom naar Europa, doe alsof U een vrijheidsstrijder bent en stel ook nog dat het om een politieke zaak gaat en U kunt blijven. Zelfs al bent U een facist, moordenaar, bureaumoordenaar het maakt niets uit we leveren in Europa geen mensen uit om politieke redenen en op die manier is Europa een vrijhaven voor terroristen aan het worden en heeft de CDA dat goed in de gaten, het werd tijd.

Vervelend genoeg zal de linkerkant van het politieke spectrum in dit land eeerder genoemde conclusie tegenspreken maar dat is omdat uitgerekend de linkse partijen in Nederland en ook in Europa grotendeels verantwoordelijk zijn voor het feit dat terroristen in Europa buiten schot blijven. De zotte europese regels wat mensenrechten betreft zijn namelijk door uitgerekend linkse partijen voorgesteld en ingevoerd.

Als meest belazerde voorbeeld is bijvoorbeeld de campagne van Groenlinks en de PVDA om de filippijnse terrorist en bureaumoordenaar Sison maar een visum en een uitkering te geven.
In het verleden heb ik het daar al over gehad onder het motto Nederland vrijplaats voor terroristen en criminelen
Dit omdat Wilders terecht Sison wou terugsturen naar de Filippijnen maar dat feest ging niet door omdat Albayrak stelde :

Ze(Albayrak) is het met de fractie van Geert Wilders eens dat Nederland geen vrijplaats voor terroristen en criminelen mag zijn en dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan. Maar de bewindsvrouw stelt ook dat ze de mensenrechten en internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), moet respecteren.

Op grond van artikel 3 van het EVRM is het niet mogelijk Sison uit te zetten, omdat dat artikel bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Dat de doodstraf inmiddels is afgeschaft op de Filippijnen, maakt daarbij volgens Albayrak niet uit.

U leest het goed : Dat de doodstraf inmiddels is afgeschaft op de Filippijnen, maakt volgens Albayrak niet uit.
Dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan is maar bijzaak, hoofdzaak is en blijft dat misdadigers in het buitenland onder het mom van (vaak linkse) politiek kunnen moorden, afpersen etc en ze in Europa botweg niet aangepakt kunnen worden. Daar hebben vaak linkse lieden nu wel voor gezorgd en de belastingbetaler kan opdraaien voor de kosten.
Heel slim gezien van deze linkse lieden, op die manier blijven vaak moordzuchtige “vrijheidsstrijders” buiten schot en kan links weer vrolijk gillen dat ze “vrijheidsstrijders” zal ondersteunen. Uiteraard geen rekening houdend met de slachtoffers van die “vrijheidsstrijders”.

Mocht bijvoorbeeld ene Robert Mugabe noodgedwongen zijn land moeten verlaten omdat hij het onderspit delft na een revolutie, dan kan hij het beste maar naar Nederland of een ander land in Europa vluchten en zich voordoen als een politieke vluchteling.
Nogmaals zowel volgens de Nederlandse Uitleveringswet als volgens het Europees uitleveringsverdrag mag iemand voor een politiek misdrijf niet worden uitgeleverd.
Kortom Robert Mugabe kom maar naar Nederland als de bevolking je moordzucht niet meer accepteert, Groenlinks zal wel voor je zorgen want je bent LINKS.
Dit helaas ook van toepassing op Mengistu Haile Mariam die naar mijn weten ondergedoken is bij eerder genoemde Mugabe.

Bij de kwestie Sison maakte die mongolen van Krapuul het nog bonter.
die stelde het volgende :

De doodstraf is afgeschaft in de Filipijnen maar als het aan de PVV ligt zullen ze communistenleider Sison wel even terugsturen naar de Filipijnen zodat ie kan worden doodgemarteld. Gelukkig bestaat er in dit land nog zoiets als Justitie.

Met geen woord repte die mongolen van Krapuul over de het gegeven dat Sison zich op de Filippijnen zou moeten verantwoorden voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan volgens Albayrak.
Op die manier dachten die mongolen van Krapuul 2 vliegen in 1 klap te kunnen slaan. Wilders als onmens neer zetten daar hij van folteren zou houden en ook de communistenleider Sison zielig laten voordoen opdat de smerige kutstreken van Sison onbesproken zouden blijven. Blijft uiteraard de vraag of Sison doodgemarteld zal worden, Krapuul gaat wel echt kort door de bocht met zijn agitprop. Wat de regering van de Filippijnen betreft zal Sison namelijk niet doodgemarteld worden hoewel Sison’s organisaties wel degelijk mensen dood heeft laten martelen, lees het volgende er maar op na De CPP en het NPA hebben hun eigen opvattingen over mensenrechten. In een discussie hierover in het begin van de jaren negentig, verklaarden beide groepen publiekelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet te erkennen en als een instrument van de kapitalistische wereld te zien. Het NPA kent maar één straf: de doodstraf.
Of dit uit hetzelfde artikel

Zo maakte de Philippine Daily Inquirer op 2 november 2002 melding van een demonstratie tegen de praktijken van het NPA in de gemeente Castilla, Sorsogon in Bicol, waar 24 van de 34 dorpen onder controle staan van het NPA. Vijfhonderd mensen grepen de viering van Allerzielen aan om hun ongenoegen te uiten over de executies van het NPA. Volgens woordvoerders van de demonstranten zijn er de laatste tien jaar in Castilla ruim honderd mensen door het NPA omgebracht. De meeste slachtoffers waren burgers die weigerden samen te werken met het NPA. Het gruwelijkst zijn de openbare executies. Een van de meest recente slachtoffers was raadslid Homer Garcia uit het dorp Cumadcad, die geboeid naar het dorpsplein werd gebracht. Nadat het NPA de bevolking bijeen had geroepen werd hij verschillende malen gestoken en vervolgens geëxecuteerd. Het NPA rechtvaardigt dit soort acties met het argument dat het gaat om vijanden van het volk en dat ze met de openbare executies een voorbeeld willen stellen.

Bij het CDA is in ieder geval het muntje gevallen nu de rest van Nederland nog.

Hoe groen is groenlinks?

januari 12, 2012


bron De naakte waarheid over Marijke Vos

Een citaat uit de naakte waarheid over Marijke Vos (tegenwoordig 1e kamerlid van de Groene Leugenaars).

Met dank aan de nijvere jongens van GeenStijl, blijkt dat het mens met medetrawanten een wijnboerderij bestiert om zich bacchanalen te veroorloven die ze anderen misgunt.

Wij ons groen en geel ergeren aan de ecotaksen zodat het ons financieel zwart voor ogen wordt, en deze groenrode troel er op los hobbyen met wijn, terwijl er mondiaal al meer wijn geproduceerd wordt dan de mens op kan.

En wie denkt dat wijn een milieuvriendelijk drankje is leeft nog in de tijd dat de druiven door ijverige novicen tot most vertrappeld werd.

Marijke Vos reist daarom regelmatig richting Zuid-Frankrijk, en naar bronnen mij meldden, niet per fiets. Niet dat in ons eigen land geen wijnbouw mogelijk is, maar linkse mensen vinden reizen altijd leuker dan kniezen in eigen land.

Hoe groen is Groenlinks?
Wat proza van Ad van Rooij (hogere veiligheidskunde en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode).

In de ‘Twee Vandaag’-uitzending op 23 januari 2004 heeft Marijke Vos van Groen Links tegenover 16 miljoen Nederlanders verklaard dat die foutieve etikettering op de vaten bij haar niet bekend was. Dit terwijl ik al drie jaar geleden bij brief van 13 april 2001 alle 150 Tweede Kamerleden en alle 75 Eerste Kamerleden daarover heb geïnformeerd (zie de video van de uitzending op televisie op http://www.sdnl.nl/video/wolmanzouten-2.wmv ). Er zijn dus twee mogelijkheden, te weten:
1) of voorzitter mr. J. van Nieuwenhoven van de Tweede Kamer heeft mijn brief van 13 april 2001 voor alle 150 kamerleden, waaronder Marijke Vos van Groen Links, achtergehouden of
2) Marijke Vos is niet zo eerlijk als ik dacht en heeft hierover 16 miljoen Nederlanders bewust onjuist voorgelicht.
In beide gevallen hebben wij een politiek schandaal waarbij 16 miljoen Nederlanders eisen om hierover juist te worden voorgelicht. Het gaat namelijk om hun eigen gezondheid en dat van hun nageslacht. Van wat ik hierboven over Marijke Vos van Groen Links heb geschreven heb ik haar per e-mail al op 5 februari 2004 op de hoogte gebracht. Omdat zij weigert daarop te antwoorden heb ik haar in meerdere e-mails daarna gevraagd om daarop te reageren. Tot op heden zwijgt zij nog als het graf. Mocht ondanks dit artikel in Kleintje Muurkrant reactie daarop van Marijke Vos toch nog uitblijven, dan is voor mij duidelijk geworden dat “Groen Links” haar naam Groen heeft ontleend aan dit gifgroene hout en de gesubsidieerde gifgroene stroom die ermee wordt opgewekt.
Bron : Kleintje muurkrant
Mevr Vos had informatie maar deed er niets mee en toen de pleuris uitbrak speelde ze de verbaasde onschuld.

Dan ook nog eventjes de bouwfraude alwaar bovenstaande wederom van toepassing was, Mevr Vos had informatie maar deed er niets mee en toen de pleuris uitbrak speelde ze de verbaasde onschuld.
Zie De leugen regeert bij GL

En uiteraard en last but not least de Probo Koala
Onder verantwoordelijkheid van milieu-wethouder Marijke Vos verliet gifschip de Probo Koala de Amsterdamse haven. De groene, activistische achterban oordeelt opvallend mild over het optreden van het voormalige GroenLinks-kamerlid.
Bron De groene stilte rondom Marijke Vos
Hoe groen is Groenlinks?

Marijke Vos was trouwens ook aan het aksie voeren om de maoistische moordenaar vrij te pleiten van vervolging zie Forum richt aandacht op de deplorabele mensenrechten situatie in de Filippijnen.
Ook over deze scheve schaats die Vos bereed is een email naar haar gestuurd, zonder antwoord uiteraard.
Zal wel te veel eigen wijn gezopen hebben.

Groenlinks liegt zoals gewoonlijk

januari 11, 2012


Wilders boos op Crea Bea.

De leider van de PVV, Geert Wilders, heeft negatief op de kersttoespraak van koningin Beatrix gereageerd.”Mijn hemel is de majesteit stiekem lid geworden van GroenLinks?” vraagt hij zich in een bericht op Twitter af.
GroenLinks reageerde direct op de tweet van Wilders. “Bij ons mag iedereen lid worden”, zegt de partij.

Of je nu Wildersfan bent of niet Groenlinks heeft zo te zien of een slecht en selectief geheugen of GL liegt er ouderwets op los.
Niet iedereen kan of kon lid worden van de Groenleugenachtigen, Daskapan en zijn vrienden hebben toch het nodige te stellen gehad met de groene leugenaars.

Hoe het zat met de affaire Daskapan, is te lezen in de volkskrant:
de fundamentele discussie over een werkelijk acceptatie van culturele diversiteit
Het landelijk bestuur van GroenLinks kondigde voor de afdeling Den Haag tot 1 december een ledenstop af. Het vermoeden bestaat dat het Turkse raadslid A. Daskapan, die op 8 oktober uit de fractie stapte maar weigert zijn zetel op te geven, spookleden heeft geworven om stemmingen naar zijn hand te zetten. De Haagse fractie wilde eind oktober een ‘terugroepingsprocedure’ beginnen om Daskapans zetel terug te krijgen. Die poging werd verijdeld door een motie van een groep verse Daskapan-adepten.

Woensdagavond kwam de ledenvergadering van GroenLinks weer bijeen om met een geschoonde ledenlijst de procedure tegen Daskapan opnieuw in te zetten. Dit keer lukte dat wel. Daskapan noemt het schandalig dat ‘zuivere leden die zich zorgen maken over de positie van allochtonen in de afdeling’, is belet te stemmen. ‘Ze willen allochtonen alleen als excuus-Truus. Als we echt invloed krijgen, worden we gezien als een bedreiging.’

Landelijk GroenLinks-voorzitter M. de Rijk wil haar ingrijpen niet vergelijken met dat van Koole. ‘Het is niet verboden om je collectief aan te melden bij een partij. Dat is een vorm van machtspolitiek die door witten ook wel wordt gebruikt.’ Zo’n soort politiek is de PvdA niet vreemd. Volgens de Amsterdamse oud-burgemeester en oud-minister E. van Thijn bediende Nieuw Links zich in de jaren zeventig ook van overvaltechnieken. ‘Slapende afdelingen werden overgenomen door collectieve acties. Wel moet de waarde van de democratie overeind blijven staan.’

Dat was in Den Haag niet het geval, meent De Rijk. ‘Wij vermoedden dat er iets niet deugde aan een deel van de aanmeldingen. E-mailadressen waren vals en bij navraag bleken tientallen mensen niet echt lid te willen worden. Die hebben wij eruit gezeefd.’

Koole zegt dat het ook hem gaat om de zuiverheid van de partij. ‘De verdenking mag niet bestaan dat het politieke ambt te koop is. Verdenking van cliëntelisme heeft niets te maken met zwart-wit-tegenstellingen. Ook zwarte mensen zijn blij dat we hebben ingegrepen.’

Toch vindt politicoloog J. Tillie, auteur van het boek De etnische stem, Koole’s interventie ‘schandalig en ondemocratisch’. Andere leden die hun contributie niet tijdig betalen, worden immers ook niet geschrapt. Volgens Tillie is het volstrekt legitiem om leden te werven onder vrienden en familie. ‘De spelregels verbieden dat niet.’

Kortom in het verleden weerde Groenleugenachtig leden in dit geval nederturken.

In de dossiers van de Volkskrant kwam ik ook een artikel tegen met de naam GroenLinks wil alleen alibi-Ali’s en uiteraard ga ik hieruit citeren.

In de visie van Daskapan wil GroenLinks hem het liefst terzijde schuiven en beschouwen als een ‘bedrijfsongeval’. Daspakan: ‘Dat werd ook gedaan met het Surinaamse raadslid Astrid Roemer en de Marokaanse Yasmina Haifi, maar zo simpel is het niet. Het is de retoriek van de ontkenning. Hoeveel keer moet GroenLinks een bedrijfsongeval meemaken, voordat wordt beseft dat het niet een individueel probleem is?’

Zijn tegenstanders verwijten hem dat hij zijn etniciteit misbruikt en zich wentelt in zijn slachtofferrol. De Turkse Bircan Bozbey, op de voorlopige kandidatenlijst op de derde plaats gezet, ergert zich aan Daskapans voorstelling van zaken. ‘Ahmed is niet het boegbeeld van de allochtonen. Hij doet net alsof hij voor hen opkomt en de anderen niet.’ Volgens haar schitterde hij in de raad alleen door afwezigheid. ‘Hij heeft geen enkele motie ingediend. Hij bood geen kwaliteit.’

Drie keer heeft de afdeling Den Haag de afgelopen maand over de zetel van Daskapan gestemd. De ledenlijst is gezuiverd om onrechtmatige Daskapan-leden te weren. Uiteindelijk trekt Daskapan, die zijn achterban weer behendig heeft gemobiliseerd, dinsdagavond laat aan het langste eind. Hij mag, met 114 stemmen voor en 79 tegen, zijn zetel houden.

Hoe het verder moet met Daskapan in Den Haag is onduidelijk. In elk geval zijn de onderlinge verhoudingen grondig verpest. Op 1 december zal hij, officieel van de lijst gewipt, proberen weer op een verkiesbare plaats te komen.

Yasmina Haifi, door Daskapan als slachtoffer van de dubbele allochtonenmoraal van GroenLinks neergezet, zegt dat hij wel een beetje gelijk heeft. Zij was raadslid in de periode 1994-1998 en is voortijdig opgestapt. ‘Er waren communicatiestoornissen’, zegt ze. ‘De partij heeft moeite met de andere manier van politiek bedrijven van allochtonen. Niet alleen in Den Haag, ook landelijk.’

Fricties ontstaan, zegt ze, als allochtonen zich massaal melden als lid en zich actiever opstellen dan de lauwe autochtone achterban. ‘Op papier staat de partij daar open voor. Maar allochtonen worden te vaak gezien als indringers. Witte leden moeten een stukje macht delen en dat vinden ze heel moeilijk.’ Haifi staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst. Is dat geen bewijs dat GroenLinks wel degelijk multicultureel is? ‘Niet echt. De partij is in beweging. Maar de fundamentele discussie over een werkelijk acceptatie van culturele diversiteit moet nog worden gevoerd. Dat is een moeizaam proces.’

Als de fundamentele discussie over een werkelijk acceptatie van culturele diversiteit nog gevoerd moet worden lijkt het mij dat GL beter daarmee kan en zelfs moet beginnen eer ze een grote mond opzet door te stellen dat iedereen lid kan worden van GL.

Dolf en de valse dollars

januari 10, 2012


Dolf die ooit vals geld vervoerde/distribueerde voor het Filippijns verzet.

Inleiding
Dit hele verhaal is een reconstructie van een verhaal van keesjemaduraatje, het is zo te zien verloren gegaan toen Keesje naar blogger ging. De ik in het verhaal is dus keesjemaduraatje.

Het verhaal

Vandaag zag ik een filmpje, waarin Peter Siebelt een ex-activist als geldkoerier van het Filipijnse verzet out. Een vriendje van Sison dus.
Nu blijkt de man een adviseur van het Ministerie van Onderwijs te zijn.
Theodor Holman die Het Gesprek leidde, geloofde Peter Siebelt niet helemaal en wilde namen horen. “Dolf Hautvast” , is de naam.
In februari 1990 wordt de 43-jarige Nederlander Dolf Hautvast in Genève gearresteerd omdat hij vals geld bij zich heeft. Hij ontkent iedere betrokkenheid bij de vervalsingen en verklaart al sinds enkele jaren geldtransporten te verzorgen voor Derde Wereldlanden. Ruim twee maanden zit hij opgesloten in de zwaarst beveiligde gevangenis van Zwitserland. In zijn dagboek schrijft hij : ‘Je kunt in Zwitserland beter iemand doodslaan, dan vals geld invoeren’. In de gevangenis heeft Dolf Hautvast voldoende tijd om zich af te vragen waar het valse geld vandaan is gekomen. Na zijn vrijlating wordt hem langzamerhand duidelijk welk spel er is gespeeld . Overrompeld door de aandacht in de media kiest hij na zijn vrijlating voor de anonimiteit.
Pas achtjaar later is hij bereid te vertellen over zijn betrokkenheid bij de Fillipijnse vrijheidsstrijd, de geldtransporten en het laatste fatale transport.
Wat mij betreft hangt het er vanaf wat de goede man nu nastreeft en doet.
Tenslotte heb ik zelf ook dingen op mijn kerfstok en nu werk ik voor een groot bedrijf. Dus waarom zou iemand zijn leven niet kunnen beteren?
Als je dan even verder googled, dan blijkt de man in ieder geval nog tot in 2003 een hooggeplaatste persoon in het Filipijnse solidariteitswezen te zijn geweest.

Conclusie
Dolf was waarschijnlijk naief, kreeg de volle straf terwijl de Fillipijnse vrijheidsstrijders vrijuit gingen. Het hoofdkwartier van die Fillipijnse vrijheidsstrijders in Utrecht bestaat nog steeds (Amsterdamsestraatweg 50/B 3513AG Utrecht) en deze Fillipijnse vrijheidsstrijders kunnen dus een volgende keer wederom een sukkel op pad sturen met valse Dollars die trouwens uit Noord Korea kwamen.

zonde van het geld

januari 5, 2012


Foto van Theo Droog (NFS en Noord Korea aanhanger)aangetroffen op Munting Nayon.

Foto van Theo Droog met Tiny Kox(SP), Theo was op bezoek bij Anja Meulenbelt om zich te beklagen over mensenrechten die geschonden zouden zijn door de regering van de Filippijnen, klik hier om die onzin te lezen er klopt geen ruk van maar Anja kun je alles wijs maken zolang het maar neerkomt op haatzaaien.

Logo van het NFS waar het complete bestuur de grote roerganger van Noord Korea de hemel inprijst.

Jan Beentjes bestuurslid van het NFS dus aanhanger van het regime in Noord Korea.

Terecht vragen mensen van vrijemedia waarom de NOS reporter Rop Zoutberg op kosten van de kijkers ingevlogen naar Spanje wordt om de spaanse communist De Benon, uitgebreid aan het woord te laten.
Bij vrijemedia stelt men onterecht dat De Benon de enige westerling in dienst van de Noord Koreanen zou zijn.
In dit land heeft men het NFS waar het godganse bestuur in dienst van de Noord Koreanen is.
De NOS had ook naar de Munting Nayon kunnen gaan, dit flutblaadje gerund door ene Eddie Flores en Orquidia Valenzuela is de spreekbuis van onder meer het NFS.
Eddie is de hofnar hoffotograaf van de maoistische moordenaar Sison die op zijn beurt ook een bewonderaar is van die mafketels uit Noord Korea.
Uiteraard had de NOS kunnen afreizen naar Anja Meulenbelt want die lust wel pap van het NFS, hoe dat met Anja en Noord Korea zit weet ik niet. Ik ben continue van haar site gedonderd als ik met lastige vragen op de proppen kwam maar de NOS zal Anja op zeker niet weigeren.
Waarom een reporter naar Spanje sturen om een Noord Korea freak te laten lullen terwijl het in NL ook kan.
Zonde van het geld, zonde van de tijd, verspilling van belastingsgeld.
Sambal bij?

De hypocriete houding van Trotskisten in NL

januari 4, 2012


Bron: International Viewpoint, produced under the auspices of the Fourth International
Inleiding
Het kan zijn dat de trouwe lezer van dit blogje uit zijn stoel rolt van verbazing, maar wees gerust ik ben geen Trotskist, niet links en heb zwaar de schurft aan alles wat met Marx te maken heeft.
Voor ik verder ga wil ik duidelijk stellen dat Trotsky niets meer en niet minder gewoonweg een oorlogsmisdadiger was die op bevel van Lenin een stelletje opstandige boerenzonen liet omleggen in Kronstadt om de revolutie maar te redden. De boerenzonen waren het niet eens met Lenin die al het graan en eten inpikte van de boeren om de revoltionairen te eten te geven en de boeren veroordeelde tot de hongersdood. Het is allemaal te lezen in de Opstand van Kronstadt in de wikipedia. Voor de Trotskisten/Marxisten uiteraard de wickedpedia. Zoals U ziet is er geen reden om een TOT(Trots op Trotsky) op te richten maar eerder een SOT(Schaamte Om Trotsky) en kunnen we Trotsky beter Schaamsky noemen.

Nadat Schaamsky ruzie kreeg met Jozef Stalin moest Schaamsky Rusland verlaten maar is later alsnog vermoord door Stalin naar mijn weten in Mexico. Een ordinaire ruzie tussen twee oorlogsmisdadigers dus.
Omdat Stalin Schaamsky omlegde geloven veel mislukte hemelbestormers dat Schaamsky dan toch beter was maar met Kronstadt in het achterhoofd weet een ieder weldenkend mens wel beter.

Schaamsky in de Filippijnen
In de Filippijnen zitten nog wat figuren die zich losmaakten van de CPP/NDF en hun gewapende tak de NPA en gingen vervolgens als aanhanger van Schaamsky door het leven. Ik heb het over de RPM-M, the Revolutionary Workers Party of Mindanao.
De communistenleider van de CPP/NDF (een maoist met de instelling van Stalin, het is 1 pol pot nat) was dan ook niet gecharmeerd van van enige concurentie binnen de linkse beweging en de CPP ging op jacht naar de aanhangers van Schaamsky.
The CPP cannot tolerate the development of a pluralist popular movement and political left in the Philippines. It seeks to impose, by force of arms if necessary, its own monopoly.
Bovenstaande bewering van de 4e internationale (aanhangers van Schaamsky) is helaas de keiharde waarheid.
Een aanhanger van Schaamsky ben ik niet maar moet de 4e internationale in dit geval volkomen gelijk geven.
Veel van de voormalige aanhang van de CPP/NDF later ILPS geheten hebben zich aangesloten bij de 4e internationale en sindsdien is de Filippijnen het land met de meeste leden die zich aansloten bij die 4e internationale. De 4e internationale is dus de internationale club van de aanhangers van Trotsky Schaamsky.
Dat die club zich bezorgt maakt over hun aanhang is dan ook te begrijpen.

Schaamsky in NL
In dit land hebben wij ook aanhang van Schaamsky ten eerste de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) die in het verleden wel degelijk tekeer ging tegen de CPP/NDF. De SAP is later opgegaan in de SP en bestaat dus niet meer.Tegenwoordig zijn veel SAP-leden actief binnen de SP en is de SP dan ook bekend met de wandaden van het NDF maar doet er geen ruk mee.
Dan hebben wij nog de (inter)nationaal socialisten ooit onder leiding van Rene Danen.
Als U nu denkt dat de (inter)nationaal socialisten dan toch hun mede-aanhangers van Schaamsky in de Filippijnen zouden gaan helpen dan moet ik U helaas teleur stellen. Rene Danen is een vriend van de loopjongens van de CPP/NDF in Nederland, De meest in het oog springende huidige loopjongen van het NDF/CPP is ene Theo Droog(NFS) en laat dat net nou een vriend zijn van Rene Danen.
De vorige loopjongens van Sison’s NDF/CPP/ILPS waren de FGN die zich ook manifesteren op Tambuli waar Evert de Boer een belangrijke input heeft. Laat die Evert de Boer die ooit stelde dat Sison met zijn NDF geen terroristische organisatie zou zijn wederom een vriend zijn van Rene Danen. Verwacht van de (inter)nationaal socialisten dus niet dat ze hun broeders in de Filippijnen zouden helpen. Op steun van Krapuul hoeven de aanhangers van Schaamsky in de Filippijnen niet te wachten. Deze lieden zitten zo te zien stevig onder de plak van de (inter)nationaal socialisten.
Met uitzondering van de SAP is en blijft het een genante vertoning met die aanhangers van Schaamsky in NL.

Om bepaalde zaken nog even recht te zetten nog wat info van Carl Brendel.
René Danen is geen leider van de IS(Internationaal Socialisten). Officieel is hij op geen enkele manier bij de IS betrokken.
Feit is wel dat hij alle acties samen met de IS voert, en ook mensen van de IS activist zijn/waren bij Nederland Bekent Kleur. De IS vormen zijn grondtroepen, Danen slaat de bruggen met andere organisaties.
De IS wilden zich aansluiten bij de SP, maar deze partij weert de aanvoerders van de IS. Ze zitten wel in allerlei lokale afdelingen. Danen heeft nog geprobeerd voor hen een bruggenhoofd te bouwen in GL, maar dat is mislukt, en sindsdien proberen ze het weer meer bij de SP. Ook zij hebben een Internationale, de International Socialist Tendency.

Azijngezeik

december 29, 2011

Bovenstaande foto is van ene René Nienkemper en ik ga hem nu een handje helpen.
Ik kreeg ooit de melding dat René een loopjongen zou zijn van Anja Meulenbelt.
Ik heb hem recent gesproken via Facebook maar zo te zien is die bewering gelul van het ergste soort.
René Nienkemper is wel connected op Facebook met Anja maar Anja en René zijn eerlijk gezegd geen vrienden.
Van Multidifficulti is ooit ook gezegd dat hij(ik dus) een racist zou zijn maar ben onderhand wel getrouwd met een allochtone dame uit de Filippijnen.
Van W.F. Hermans is ooit ook beweerd dat hij een racist zou zijn maar hij was wel getrouwd met een pikzwarte dame uit Suriname.
Hier wat steun dus voor René Nienkemper en hoop dat hij verder bespaard zal blijven van allerlei valse beschuldigingen.
Hij weet wie ik ben en ben niet bang dat hij mijn werkelijke naam zal doorspelen naar Meulenbelt. Als Meulenbelt wil weten wie ik ben had ze het trouwens allang geweten daar ik Anja via Facebook al eens een bericht gestuurd heb. Anja gaf nooit enige response en heeft en had René Nienkemper dus nooit nodig gehad om mij te grazen te nemen.
Aan degene die mij dus waarschuwde dat eerdergenoemde René een loopjongen zou zijn van Anja de geruststellende mededeling dat hij dat niet is en Anja is de laatste persoon die mij wat kan maken. Anja heeft als sympathisant van het Noord Korea verheerlijkende NFS iedere vorm van respect verloren en ik ben bang dat Anja eerder bang voor mij zal zijn dan andersom en bovendien dop ik graag mijn eigen boontjes.